WYSTAWY

Moje miasto
– pamięć i tożsamość
wystawa zbiorowa

30.05 – 29.06.2018

 
 
 
Moje miasto
Moje miasto
Moje miasto
 
Moje miasto
Moje miasto
 
Moje miasto
Moje miasto
Moje miasto
 
Moje miasto
Moje miasto
Moje miasto
 
Moje miasto... - plakat

 

Moje miasto

"Wydarzenia Zielonogórskie" - tak nazywamy jeden z największych protestów w PRL, jakie miały miejsce od czerwca 1956 roku do grudnia 1970 roku. W poniedziałek, 30 maja 1960 roku, około pięciu tysięcy mieszkańców Zielonej Góry wzięło udział w starciu z milicją i siłami ZOMO w obronie Domu Katolickiego. Był on usytuowany w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 (dziś w tym miejscu znajduje się Filharmonia Zielonogórska), w jego pomieszczeniach mieściła się m.in. lokalna redakcja "Słowa Powszechnego", oddział Caritasu, PCK, a także odbywały się lekcje religii.

Gdy ówczesne władze zdecydowały o przejęciu całego budynku na wyłączne potrzeby grającej tam orkiestry, a proboszcz Kazimierz Michalski powiadomił parafian o planowanej eksmisji, część z nich postanowiła zablokować jej realizację.

Początkowo, ok. 10:00 rano, doszło tylko do szarpaniny z milicjantami, która jednak po paru godzinach przekształciła się w zamieszki ogarniające centrum miasta trwające aż do wieczora. Milicja użyła pałek i gazu łzawiącego, protestujący wyrywali bruk z jezdni, rzucali kamieniami, spalili dwa samochody milicyjne. Wiele osób było poszkodowanych, znaczna część protestujących została zatrzymana (333 osoby), aresztowana (część osób zatrzymano w ciągu następnych paru dni na podstawie fotografii wykonanych na miejscu zamieszek przez funkcjonariuszy SB) i potem skazana (przed sądem łącznie 196 osób, w kolegiach orzekających - 48 osób) na kary więzienia (ponad 2 miesiące, w tym dwie osoby nawet na 5 lat) lub grzywny. Represje dosięgły protestujących także w ich miejscach pracy lub nauki - niektórzy pozostawali przez długi czas bez pracy. Część uczestników wraz z rodzinami została zmuszona do opuszczenia Zielonej Góry na zawsze.

Okręg Zielonogórski Związku Polskich Artystów Plastyków postanowił włączyć się w tegoroczne obchody 58. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich, zapraszając artystów zrzeszonych w Okręgu do udziału w wystawie "Moje Miasto - pamięć i tożsamość".

Dla wielu z nas rok 60. to odległa historia, lecz udziałem w wystawie chcemy podkreślić wagę tej historii, zaznaczyć obecność artystów OZ ZPAP w chwilach ważnych dla Zielonej Góry i jej mieszkańców oraz ukazać związki, jakie łączą nas z Naszym Miastem. Jednocześnie doborem ekspozycji, włączyliśmy się w Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, zgodnie z hasłem "Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością".

Wystawa "Moje Miasto - pamięć i tożsamość" wpisuje się też w program działań Okręgu Zielonogórskiego ZPAP, który poprzez coroczne konkursy dla dzieci i młodzieży ("Zielona Góra jest wielka, bo stanowimy wspólnotę") i dorosłych (Ogólnopolski Konkurs na plakat "Dni Zielonej Góry - Winobranie") stara się promować Nasze Miasto, ukazywać jego piękno i zachęcać do poznania tak jego historii, jak i współczesnych walorów.

Anna Wojewoda - Sekretarz OZ ZPAP


Wystawę zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra