KONKURSY

KOSCIUSZKO BICENTENARY - MIĘDZYNARODOWY KONKURS

Organizacja Kosciuszko Heritage Inc. z siedzibą w Sydney, wespół z Komitetem Kopca Kościuszki w Krakowie, The Kosciuszko Foundation w Nowym Jorku oraz Polską Fundacją Kościuszkowską w Warszawie ma zaszczyt ogłosić międzynarodowy konkurs w kategoriach muzyki, grafiki i literatury z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Prace laureatów będą eksponowane w Australii i innych krajach w czasie Roku Kościuszki proklamowanego przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej i obchodzonego na świecie pod auspicjami UNESCO.
Celem konkursu jest zainteresowanie artystów różnych narodowości i ras Kościuszką - Przyjacielem Ludzkości.
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody o łącznej wartości ponad 10 tysięcy dolarów australijskich.

do 31 lipca 2017

więcej

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ-ASAMBLAŻ – Olkusz 2017

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane wciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm.

do 10 października 2017

więcej