KONKURSY

O!świecenie – II Konkurs Graficzny im. Jana Feliksa Piwarskiego

Konkurs ma na celu promowanie grafiki artystycznej i jej twórców posługujących się tradycyjnymi technikami graficznymi oraz aktywizację środowiska grafików współczesnych. Jego II edycja odnosi się do zagadnień światłocienia w grafice i ma uświetnić jubileuszu 200 lat istnienia Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

do 31 października 2018

więcej

OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE SZTUKI – 45 Salon Zimowy – Radom

Organizatorzy Salonu zwracają się do szerokiego kręgu Twórców o nadesłanie na nową edycję Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki - 45 Salon Zimowy swoich najwartościowszych dzieł, które pozwolą na określenie współczesnych nurtów w polskich działaniach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych z dyscypliny: malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba. Ogólnopolski Salon Zimowy jest imprezą o charakterze konkursowym.

do 11 listopada 2018

więcej

Nowa Epifania Piękna - II Międzynarodowy Konkurs Ikonograficzny

Ikonografia współczesna to sfera wielkiej różnorodności artystycznej. Należą do niej ikony powstające w duchu wielowiekowej tradycji, jak również prace charakteryzujące współczesną estetyką opartą o kanon. Ów kanon jest systemem znaków i idących za nimi znaczeń, które przez wieki czynią z ikony pewne uniwersum treści. Jednak od samych artystów zależy czy ich sztuka będzie w swej formie tradycyjna, czy też przyjmie zupełnie nową postać, pozostając poprzez ową logikę symboli pozaczasową.
Nasz konkurs skierowany jest do współczesnych ikonografów, zarówno tych hołdujących w swej pracy tradycjom malarstwa ikonowego, jak również do twórców poszukujących nowych rozwiązań, jednakże zawsze opartych na kanonie i Ewangelii. Treść wizerunku powinna być nadrzędna w stosunku do techniki, która pozostaje jedynie narzędziem w dotarciu do zamierzonego celu.
Pragniemy poprzez organizację konkursu zapoczątkować tworzenie nowej kolekcji ikony współczesnej, zachowując w ten sposób i dokumentując obraz sztuki sakralnej XXI wieku, tworzonej w duchu teologii Kościoła powszechnego.
Organizator konkursu: Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

do 31 grudnia 2018

więcej

DRZWI – Pierwsza Edycja Konkursu o Nagrodę im. Chrisa Schwarza

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie ogłasza 1. edycję Konkursu Artystycznego o Nagrodę im. Chrisa Schwarza.
Celem konkursu jest promocja i rozwój sztuki współczesnej a także stworzenie pola do dialogu w obszarze tematyki związanej z historią oraz relacjami polsko-żydowskimi. Wydarzenie adresowane jest do profesjonalnych artystów plastyków oraz dyplomantów studiów magisterskich uczelni i wydziałów artystycznych posiadających polskie obywatelstwo lub mających status rezydentów długoterminowych zamieszkałych na terenie państwa polskiego. Jury konkursu przewiduje przyznanie jednej nagrody pieniężnej w wysokości 20 000 PLN dla zwycięskiego projektu a także sfinansowanie jego realizacji oraz prezenatcję w ramach wystawy zorganizowanej w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.
Zapraszamy do konkursu artystów działających na wszystkich polach artystycznej wypowiedzi.

do 31 grudnia 2018

więcej