KONKURSY

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż

Organizator konkursu: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu. Konkurs ma charakter otwarty - mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych uczelni artystycznych oraz wyższych uczelni o profilu artystycznym. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace.

do 12 października 2018

więcej

Międzynarodowe Biennale Pasteli

Międzynarodowe Biennale Pasteli jest konkursem organizowanym dla profesjonalnych artystów z kraju i zagranicy. Celem konkursu jest ukazanie współczesnych możliwości kreacji artystycznej w tej technice malarskiej oraz skonfrontowanie twórczości artystów z różnych krajów i kręgów kulturowych.
Organizatorzy konkursu: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz Oddział Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu

do 15 października 2018

więcej

O!świecenie – II Konkurs Graficzny im. Jana Feliksa Piwarskiego

Konkurs ma na celu promowanie grafiki artystycznej i jej twórców posługujących się tradycyjnymi technikami graficznymi oraz aktywizację środowiska grafików współczesnych. Jego II edycja odnosi się do zagadnień światłocienia w grafice i ma uświetnić jubileuszu 200 lat istnienia Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

do 31 października 2018

więcej

Nowa Epifania Piękna - II Międzynarodowy Konkurs Ikonograficzny

Ikonografia współczesna to sfera wielkiej różnorodności artystycznej. Należą do niej ikony powstające w duchu wielowiekowej tradycji, jak również prace charakteryzujące współczesną estetyką opartą o kanon. Ów kanon jest systemem znaków i idących za nimi znaczeń, które przez wieki czynią z ikony pewne uniwersum treści. Jednak od samych artystów zależy czy ich sztuka będzie w swej formie tradycyjna, czy też przyjmie zupełnie nową postać, pozostając poprzez ową logikę symboli pozaczasową.
Nasz konkurs skierowany jest do współczesnych ikonografów, zarówno tych hołdujących w swej pracy tradycjom malarstwa ikonowego, jak również do twórców poszukujących nowych rozwiązań, jednakże zawsze opartych na kanonie i Ewangelii. Treść wizerunku powinna być nadrzędna w stosunku do techniki, która pozostaje jedynie narzędziem w dotarciu do zamierzonego celu.
Pragniemy poprzez organizację konkursu zapoczątkować tworzenie nowej kolekcji ikony współczesnej, zachowując w ten sposób i dokumentując obraz sztuki sakralnej XXI wieku, tworzonej w duchu teologii Kościoła powszechnego.
Organizator konkursu: Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

do 31 grudnia 2018

więcej