KONKURSY

Konkurs na plakat 8. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w interesującej i nowoczesnej w formie graficznej projektu plakatu promującego wydarzenia Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA, organizowanego pod hasłem: Miasto poprzemysłowe. Projekt może być wykonany dowolną techniką. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace. Organizator konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu.

do 22 maja 2018

więcej

10 Triennale Grafiki Polskiej

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace, powstałe w latach 2015-2018, wykonane w dowolnej technice graficznej. Format nie jest ograniczony. W 10 Triennale Grafiki Polskiej (TGP) mogą wziąć udział artyści, absolwenci wyższych uczelni artystycznych oraz studenci 5. roku jednolitych studiów magisterskich lub 2. roku studiów II stopnia w/w uczelni (w momencie zgłaszania prac do I etapu konkursu).
Organizator konkursu: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

do 31 maja 2018

więcej

KONKURS im. Ignacego Jana Paderewskiego "W służbie sztuce i ojczyźnie"

Galeria Roi Doré oraz platforma Art-maniac ogłaszają II edycję Konkursu im. Ignacego Jana Paderewskiego. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac inspirowanych życiem i twórczością Ignacego Jana Paderewskiego oraz propagowanie wiedzy o jego dokonaniach artystycznych. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do artystów plastyków, ale ma charakter otwarty i wziąć w nim może udział każdy, niezależnie od narodowości, miejsca zamieszkania czy doświadczenia artystycznego.

do 2 czerwca 2018

więcej

KONKURS na album komiksowy o Józefie Piłsudskim

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku ogłasza ogólnopolski konkurs na album komiksowy poświęcony Józefowi Piłsudskiemu organizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie twórcy 48 stronicowego albumu komiksowego poświęconego życiu lub osiągnięciom Józefa Piłsudskiego. Konkurs zostaje ogłoszony w celu propagowania osoby i osiągnięć Marszałka oraz podkreślenia jego roli w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości.

do 15 czerwca 2018

więcej

Pamiątka regionu Warmii i Mazur - 2018

Celem Konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje.

do 30 czerwca 2018

więcej

IV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY – Częstochowa 2018

Celem konkursu jest ukazanie współczesnych, najnowocześniejszych światowych postaw artystycznych w obrębie podejmowanego tematu pejzażu oraz konfrontacja ich w różnych dyscyplinach sztuki.

do 2 czerwca 2018

więcej

Nowa Epifania Piękna - II Międzynarodowy Konkurs Ikonograficzny

Ikonografia współczesna to sfera wielkiej różnorodności artystycznej. Należą do niej ikony powstające w duchu wielowiekowej tradycji, jak również prace charakteryzujące współczesną estetyką opartą o kanon. Ów kanon jest systemem znaków i idących za nimi znaczeń, które przez wieki czynią z ikony pewne uniwersum treści. Jednak od samych artystów zależy czy ich sztuka będzie w swej formie tradycyjna, czy też przyjmie zupełnie nową postać, pozostając poprzez ową logikę symboli pozaczasową.
Nasz konkurs skierowany jest do współczesnych ikonografów, zarówno tych hołdujących w swej pracy tradycjom malarstwa ikonowego, jak również do twórców poszukujących nowych rozwiązań, jednakże zawsze opartych na kanonie i Ewangelii. Treść wizerunku powinna być nadrzędna w stosunku do techniki, która pozostaje jedynie narzędziem w dotarciu do zamierzonego celu.
Pragniemy poprzez organizację konkursu zapoczątkować tworzenie nowej kolekcji ikony współczesnej, zachowując w ten sposób i dokumentując obraz sztuki sakralnej XXI wieku, tworzonej w duchu teologii Kościoła powszechnego.
Organizator konkursu: Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

do 31 grudnia 2018

więcej