KONKURSY

Pamiątka regionu Warmii i Mazur - 2018

Celem Konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje.

do 30 czerwca 2018

więcej

Konkurs na pomnik Wojciecha Korfantego w Warszawie

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pomnika - rzeźby figuralnej wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego, upamiętniającego Wojciecha Korfantego, jedną z najbardziej znaczących postaci XX-wiecznej historii Polski.
Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

do 16 lipca 2018

więcej

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI - Triennale z Martwą Naturą - Sieradz 2018

Pragniemy dać artystom kolejną możliwość poszerzenia i twórczej eksploracji formuły martwej natury, nowego spojrzenia na temat, który rozwija się wraz z rozwojem cywilizacji i mnożeniem przedmiotów wszelkiego autoramentu. Liczymy na powstanie prac, które pozwolą spojrzeć na problem z wielu stron, być może takich, które dotychczas nie były dostrzeżone Mamy nadzieję wykazać, iż martwa natura jako gatunek malarski nie jest martwa - żyje własnym bogatym życiem i życie to afirmuje.
NAGRODY: Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 15.000 zł, Nagroda Prezydenta Miasta Sieradza - 8.000 zł, Nagroda Starosty Sieradzkiego - 6.000 zł

do 7 września 2018

więcej

Nowa Epifania Piękna - II Międzynarodowy Konkurs Ikonograficzny

Ikonografia współczesna to sfera wielkiej różnorodności artystycznej. Należą do niej ikony powstające w duchu wielowiekowej tradycji, jak również prace charakteryzujące współczesną estetyką opartą o kanon. Ów kanon jest systemem znaków i idących za nimi znaczeń, które przez wieki czynią z ikony pewne uniwersum treści. Jednak od samych artystów zależy czy ich sztuka będzie w swej formie tradycyjna, czy też przyjmie zupełnie nową postać, pozostając poprzez ową logikę symboli pozaczasową.
Nasz konkurs skierowany jest do współczesnych ikonografów, zarówno tych hołdujących w swej pracy tradycjom malarstwa ikonowego, jak również do twórców poszukujących nowych rozwiązań, jednakże zawsze opartych na kanonie i Ewangelii. Treść wizerunku powinna być nadrzędna w stosunku do techniki, która pozostaje jedynie narzędziem w dotarciu do zamierzonego celu.
Pragniemy poprzez organizację konkursu zapoczątkować tworzenie nowej kolekcji ikony współczesnej, zachowując w ten sposób i dokumentując obraz sztuki sakralnej XXI wieku, tworzonej w duchu teologii Kościoła powszechnego.
Organizator konkursu: Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

do 31 grudnia 2018

więcej