KONKURSY

46. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2023

Organizatorem konkursu jest Galeria Bielska BWA.
Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarek i malarzy (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem.
Do konkursu należy zgłosić trzy prace w dowolnej technice malarskiej, powstałe w latach 2021-2023.
Konkurs jest dwustopniowy. W I etapie jury wybiera prace na podstawie zdjęć przesłanych przez uczestników za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów.
Opłata za udział w konkursie wynosi 90 zł.

do 5 maja 2023

więcej

TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO W LUBACZOWIE

Konkurs, organizowany jest przez Muzeum Kresów w Lubaczowie nieprzerwanie od 1993 r. Wydarzenie umożliwia śledzenie zjawisk zachodzących w polskiej sztuce współczesnej, stając się jednocześnie źródłem tworzenia lubaczowskiej kolekcji polskiego rysunku współczesnego, obrazującej przemiany tej dziedziny sztuki.
Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do artystów profesjonalnych, posiadających obywatelstwo polskie, wyrażających swoją twórczość w technice rysunku.
Prace, maksymalnie trzy, wraz z wymaganymi załącznikami, można nadsyłać do 31 maja 2023 r. na adres Muzeum Kresów w Lubaczowie

do 31 maja 2023

więcej

VII Piotrkowskie Biennale Sztuki - 2023

Biennale jest konkursem ogólnopolskim dla artystów sztuk wizualnych, którego celem jest przegląd i prezentacja współczesnych możliwości kreacji artystycznych w różnorodnych technikach, konfrontacja artystów posługujących się odmiennymi mediami, popularyzacja najciekawszych aktualnych zjawisk z obszaru sztuk wizualnych. Obok różnorodności mediów i technik plastycznych, wyróżnikiem tego konkursu jest temat stawiany przez Kuratora, charakteryzujący kolejne edycje konkursu. Pozwala to zarówno na poznanie szerokiego spektrum sposobów interpretacji tematu jak i wzajemnych relacji między malarstwem, grafiką, rzeźbą, fotografią, sztuką wideo czy instalacją. Tematem przewodnim tegorocznego Biennale jest "Stoicki impuls".
Można zgłaszać prace malarskie wykonane w dowolnej technice. Wpisowe wynosi 100 zł. Pula nagród wynosi 100 tys. zł.

do 18 czerwca 2023

więcej