KONKURSY

I Ogólnopolski Konkurs Malarski imienia Krzysztofa Grzesiaka

Celem konkursu jest promocja współczesnego malarstwa i przybliżenie twórczości Krzysztofa Grzesiaka. Do udziału zapraszamy malarzy zamieszkałych w kraju i za granicą, pełnoletnich, którzy mają polskie obywatelstwo, absolwentów szkół plastycznych, absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem. Na konkurs przyjmowane będą prace w dowolnej technice malarskiej i tematyce, które są własnością autora i nie były nagradzane oraz eksponowane na innych wystawach pokonkursowych. Format dzieł nie jest ograniczony, jednak ze względów technicznych krótszy bok obrazu nie może przekraczać 2 m.

do 20 sierpnia 2022

więcej

„PEWNE MIEJSCE” – II edycja Konkursu artystycznego o Nagrodę im. Chrisa Schwarza

Celem Konkursu o Nagrodę im. Chrisa Schwarza jest promocja i rozwój sztuki współczesnej, jak również otwarcie przestrzeni dialogu na temat historii oraz relacji polsko-żydowskich. Konkurs adresowany jest do profesjonalnych artystów plastyków oraz dyplomantów studiów magisterskich uczelni i wydziałów artystycznych posiadających polskie obywatelstwo lub mających status rezydentów długoterminowych zamieszkałych na terenie państwa polskiego.
Konkurs ma charakter triennale, a poszczególne edycje poświęcone są innym tematom. Jury konkursu przewiduje przyznanie jednej nagrody pieniężnej w wysokości 20 000 zł dla zwycięskiego projektu, a także sfinansowanie jego realizacji oraz prezentację w ramach wystawy zorganizowanej w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

do 4 września 2022

więcej

IV MIĘDZYNARODOWE BIENNALE GRAFIKI - SKOPJE 2022

Stowarzyszenie Artystów Macedonii organizuje w dniach 15-30 września 2022 r. IV Międzynarodowe Biennale Grafiki - Skopje, jako wystawę internetową. Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów grafików na całym świecie.

do 5 września 2022

więcej

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA EKSLIBRIS. GLIWICE-CIESZYN 2022

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłaszają XIII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris, Gliwice-Cieszyn 2022 Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja osiągnięć w dziedzinie ekslibrisu, zarówno w zakresie klasycznych metod graficznych, jak i z uwzględnieniem nowych technologii.

do 9 września 2022

więcej

„OBECNOŚĆ” – 7. OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA MŁODYCH ARTYSTÓW im. Mariana Michalika

Konkurs po raz pierwszy ogłoszony został w 2001 roku (odbywa się jako triennale). Każda edycja jest próbą odpowiedzi na pytanie: Jaka jest młoda polska sztuka? Konkurs nie dąży do ciągłego zmagania się z definicją malarstwa, ale promuje je jako dziedzinę tradycyjną, z utrwaloną w historii sztuki pozycją, dziedzinę będącą najlepszym punktem odniesienia w ocenie talentu i rzemiosła młodych twórców.

do 15 września 2022

więcej

Allegro Prize 2022 - Międzynarodowy konkur dla artystów sztuk wizualnych

W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci uczelni artystycznych, a także twórcy, którzy nie ukończyli studiów artystycznych, ale mogą wykazać się działalnością artystyczną. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
Zasady konkursu w skrócie:
Celem konkursu „Allegro Prize 2022” jest wsparcie i promocja sztuk wizualnych, poprzez wyłonienie nowych talentów, wsparcie finansowe najbardziej utalentowanych artystów oraz danie im możliwości zaprezentowania swoich prac na niespotykaną dotąd skalę. Dzięki temu, miłośnicy sztuki, kuratorzy, kolekcjonerzy i właściciele galerii z całego świata mogą zapoznać się z twórczością artystów sztuk wizualnych.

do 27 września 2022

więcej

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.

do 10 października 2022

więcej