KONKURSY

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ-ASAMBLAŻ – Olkusz 2017

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane wciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm.

do 10 października 2017

więcej

Konkurs na projekt i wykonanie muralu – Bydgoszcz

Konkurs na projekt i wykonanie architektonicznego muralu podkreślającego i promującego historyczny i kulturowy charakter dzielnicy Bydgoszczy - Stary Fordon

do 30 listopada 2017

więcej

Projekt artystyczny „Terytorium” – Mulhouse 2018

Celem tego projektu jest konfrontacja poglądów jak największej liczby artystów z różnych krajów dotyczących pojęcia „terytorium”.

do 1 marca 2018

więcej