KONKURSY

"Więzione za wolność" - konkurs na mural

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie artystycznym pt. "więzione za wolność", którego celem jest zaprojektowanie i wykonanie muralu/i na ścianach Aresztu Śledczego (Zakład Karny) znajdującego się w Bydgoszczy przy ul. Rynek 8. Murale mają stanowić autonomiczną, odrębną kompozycję. W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonalni artyści tworzący murale, jak i studenci kierunków związanych ze sztuką, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności. Konkurs zakłada nagrodzenie pieniężne 3 najlepszych projektów z każdej kategorii - A,B,C lub D, które wypisane są poniżej. Kwoty różnią się ze względu na zajęte miejsce.
1 miejsce - 10 tys. zł + zobowiązanie się do wykonania autorskiego muralu przedstawionego w projekcie konkursowym
2 miejsce - 3 tys. zł
3 miejsce - 1 tys. zł

do 30 listopada 2022

materiały do pobrania

XXVIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zaprasza do wzięcia udziału w XXVIII Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego, które odbędzie się w miesiącach czerwiec-październik 2023 roku, w zamku malborskim.
Do konkursu zostaną dopuszczone prace, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tylko sygnowane odbitki z płyt graficznych, wykonane w latach 2020-2022.

do 20 stycznia 2023

więcej

XIII Biennale Grafiki – Poznań 2023

Organizatorem konkursu jest Katedra Grafiki Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.W konkursie mogą wziąć udział twórcy z Polski i Ukrainy. Wiek uczestników: od 18 do 35 lat.
Tematem XIII Biennale Grafiki, które odbędzie się wiosną 2023 roku w Poznaniu, jest "Error" - zagadnienie, które w odniesieniu do sztuki krytykuje istniejącą do tej pory rzeczywistość jako wadliwą i niedoskonałą, proponując w zamian ulepszenia oraz przekształcenia w obrębie kultury i społeczeństwa.
Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w dowolnej technice graficznej. Grafiki muszą być wykonane w latach 2021-2023.

do 15 lutego 2023

więcej