KONKURSY

DRZWI – Pierwsza Edycja Konkursu o Nagrodę im. Chrisa Schwarza

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie ogłasza 1. edycję Konkursu Artystycznego o Nagrodę im. Chrisa Schwarza.
Celem konkursu jest promocja i rozwój sztuki współczesnej a także stworzenie pola do dialogu w obszarze tematyki związanej z historią oraz relacjami polsko-żydowskimi. Wydarzenie adresowane jest do profesjonalnych artystów plastyków oraz dyplomantów studiów magisterskich uczelni i wydziałów artystycznych posiadających polskie obywatelstwo lub mających status rezydentów długoterminowych zamieszkałych na terenie państwa polskiego. Jury konkursu przewiduje przyznanie jednej nagrody pieniężnej w wysokości 20 000 PLN dla zwycięskiego projektu a także sfinansowanie jego realizacji oraz prezenatcję w ramach wystawy zorganizowanej w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.
Zapraszamy do konkursu artystów działających na wszystkich polach artystycznej wypowiedzi.

do 31 grudnia 2018

więcej

V Piotrkowskie Biennale Sztuki

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza piątą edycję konkursu pn. "Piotrkowskie Biennale Sztuki". Celem jest konfrontacja artystów reprezentujących wszelkie stylistyki i formuły artystyczne poprzez prezentację prac zaliczanych do szeroko pojętej dziedziny/grupy sztuk wizualnych. V Piotrkowskie Biennale Sztuki ma za zadanie nie tylko konsolidowanie środowiska artystycznego wokół cyklicznego wydarzenia artystycznego, ale przede wszystkim poszukiwanie nowych indywidualności twórczych, wskazywanie młodych lub nieznanych talentów artystycznych, którym trudno zaistnieć na coraz bardziej skomercjalizowanej polskiej scenie artystycznej.

do 28 lutego 2019

więcej

44. Biennale Malarstwa "Bielska Jesień 2019"

Galeria Bielska BWA ogłasza konkurs na kolejną 44. edycję Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 kierowany do polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci wyższych szkół artystycznych, a także malarze (osoby pełnoletnie) nieposiadający dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujący się aktywnością twórczą i dorobkiem artystycznym.
Na konkurs przyjmowane są prace wykonane w latach 2017-2019, w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, uprzednio nienagradzane na innych konkursach i będące własnością autora.

do 15 marca 2019

więcej

EIZO - Zainspirowani Japonią IX

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy w technice cyfrowej związanej tematycznie z ojczyzną monitorów EIZO - Japonią i dowolnymi aspektami związanymi z "japońskością". Prace konkursowe mają być wykonane dowolną techniką cyfrową w postaci fotomontażu, matte painting, przetworzonej cyfrowo fotografii, digital painting, etc. w formacie nie przekraczającym A3.

do 17 marca 2019

więcej