powrót
WYDARZENIA
Galeria PRO ARTE
Okręgu Zielonogórskiego ZPAP

Spotkanie z prof. Zbigniewem Makarewiczem


ZBIGNIEW MAKAREWICZ
Rzeźbiarz, twórca instalacji i happeningów, krytyk sztuki i animator ruchu artystycznego. Wykładowca wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1978-1981 i 1989-1994 prowadził Galerię "X" we Wrocławiu.
W 1983 przygotował katalog Sympozjum Plastycznego WROCŁAW '70, który był jedyną dokumentacją tego wydarzenia.

Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 było manifestacją rodzącego się polskiego konceptualizmu, szerokim, ogólnopolskim przeglądem awangardowych postaw i dokonań.
Artyści w nim uczestniczący należeli do czołówki polskiej awangardy. Wśród 39 plastyków z całego kraju w 1970 roku przyjechali do Wrocławia tacy wybitni twórcy, jak: Tadeusz Kantor, Henryk Stażewski, Władysław Hasior, Alfons Mazurkiewicz, Jerzy Bereś, Jerzy Rosołowicz, Zbigniew Gostomski, Włodzimierz Borowski, Jarosław Kozłowski, Natalia LL, Zbigniew Dłubak i wielu innych.
Sympozjum stanowiło wyjątkowy rozdział we współdziałaniu artystów, architektów, urbanistów, teoretyków sztuki dla nowej wizji miasta i jego kultury.

 
Profesor Zbigniew Makarewicz
Spotkanie z prof. Zbigniewem Makarewiczem
Spotkanie z prof. Zbigniewem Makarewiczem
 
 
Zaproszenie