powrót
WYDARZENIA
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP

SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP 2020 — 5 EDYCJA


WARSZTATY OTWARTE DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I SENIORÓW
Projekt zrealizowany był przy wsparciu Miasta Zielina Góra


Warsztaty ceramiczne to artystyczna i alternatywa formuła spędzania czasu, wolnego od uzależnień, patologii i innych negatywnych zjawisk społecznych. Uświadamiają one, iż twórcze zajęcia (a w szczególności około artystyczne) otwierają nowe przestrzenie naszych zachowań i potrzeb.

Odbiorcami zadania publicznego byli uczniowie szkół, studenci, dorośli, nauczyciele, mieszkańcy Miasta i Regionu Zielonej Góry. Do obserwacji jak i uczestnictwa w naszym projekcie zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych w kontekście rozwoju możliwości technik wykonawczych niedostępnych jeszcze w naszym lokalnym szkolnictwie, jak również w dbałości o rozwój wrażliwości artystycznej, a tym samym wzrost wiedzy o artystycznej kulturze polskiej.

Zajęcia ceramiczne to możliwość atrakcyjnego pod wieloma względami spędzenia czasu. Zajęcia te pozwalały:
— w świadomy sposób wykorzystać glinę do różnorodnych celów ponieważ glina ceramiczna to nie tylko materiał, w którym można odstresować napięcia dnia codziennego to również źródło satysfakcji i poczucia spełnienia po uzyskaniu pięknego artefaktu naszej pracy np. naczynia lampionu czy biżuterii);
— na rozwinięcie wyobraźni oraz wspomaganie harmonijnego rozwoju zarówno młodego człowieka, jak i seniora;
— na podniesienie kreatywności i wyobraźni przestrzennej oraz wiedzy o technologii ceramiki;
— uwrażliwienie młodzieży i dorosłych na sztukę poprzez naukę twórczego spędzania czasu;
— zaangażowanie do współpracy młodzieży, dorosłych i seniorów, w celu rozbudzenia potrzeby kontaktu ze sztuką.

Działania artystyczne odbywały się w Galerii OZ ZPAP " Pro Arte" oraz w pracowni autorskiej Małgorzaty Bukowicz.

Zwieńczeniem działań jest wspólna prezentacja prac osiągniętych w trakcie trwania projektu. W 2020 roku ze względu na pandemię SARS Covid 19 możemy jedynie zaprezentować nasze prace w formie elektronicznej.


 
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020
SZKOŁA CERAMIKI OZ ZPAP - Zielona Góra 2020