ARTYŚCI OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO ZPAP
powrót
Janusz Skiba
Janusz Skiba
ur. 1932

Adres:
65-036 Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 56/10

Kontakt:
tel: 068 452-55-81

Wykształcenie:
Studiował w ASP w Krakowie, malarstwo u prof.
J. Świderskiego
i W. Taranczewskiego, drzeworyt u prof.
L. Gardowskiego.
Dyplom z wyróżnieniem uzyskał na Wydziale Malarstwa w 1959 r.

Uprawiane dyscypliny sztuki:
grafika, malarstwo

Członek ZPAP od 1959 roku

"...Dominują trzy tematy, a raczej trzy nurty zainteresowań autora: religijno-wspomnieniowy, ewokujący obraz i "smaki" dzieciństwa i wczesnej młodości, nurt rozważań nad człowiekiem ukazanym jako syntetyczna półfigura, pozbawiona cech osobniczych oraz nurt zafascynowania naturą. Wszystkie one tkwią w twórczości Janusza Skiby jednocześnie, przy czym w różnych okresach życia któryś z nich bierze górę, stanowiąc motyw wiodący, a pozostałe zjawiają się okazjonalnie, choć równoprawnie, aż do czasu, gdy proporcja ról ulegnie odwróceniu.

...Prace Janusza Skiby cechuje syntetyczny i harmonijny porządek. Te cechy nie zawsze przysługują rzeczywistości, która stanowi dla autora inspirację. To w oczach artysty, za sprawą jego wnętrza, świat i rzeczy nabierają rysów reguły i powtarzalności. Szczególnie jest to obecne w szablonowo traktowanych figurach i pejzażach górskich - dla mnie planów, odkrywających się przed naszymi oczami zarówno w pracach Skiby, jak w rzeczywistości oglądanej z Orlej Perci, wydaje się nieskończona..."

GABRIELA BALCERZAKOWA,   ZIEMIA GORZOWSKA nr 8/20.02.1997 r.

Janusz Skiba
Janusz Skiba
Janusz Skiba
 
Janusz Skiba
Janusz Skiba
Janusz Skiba
 
Janusz Skiba
Janusz Skiba
Janusz Skiba
 

  Miał 21 wystaw indywidualnych m.in.:
 • 1996 - Gdańsk, 1997 - Zielona Góra, 1998 - Bydgoszcz, 2000 - Kielce.
  Brał udział w ponad 170 wystawach zbiorowych. Ważniejsze to:
 • 1966 - Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego- Szczecin.
 • 1979 - Polsko-Fińska Wystawa Grafiki Marynistycznej- Gdańsk-Szczecin.
 • 1997 - Partnerstwo Miast i Regionów Przygranicznych.
  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • 1981 - I nagroda i medal na Salonie Jesiennym w Gorzowie Wielkopolskim
 • 2001 - I nagroda w konkursie Prezydenta Miasta Gdańska "Prace Instruktorów i ulubione prace uczniów" - Gdańsk
  Prace w zbiorach:
 • Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Narodowej im. Cyryla i Metodego w Sofii, Biblioteki i Muzeum Satefico "P. Carcano" de Como, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, Muzeum Historii i Fotografii w Krakowie, oraz w wielu innych bibliotekach i muzeach w kraju i za granicą, jak też w zbiorach prywatnych.