powrót
WYDARZENIA


Święto winobrania jest w Zielonej Górze świętem szczególnym, świadczącym o istniejącej tu od ponad siedmiu wieków i wciąż kultywowanej tradycji winiarskiej. Tradycja ta jest znakiem rozpoznawczym naszego miasta, nazywanego stąd często "Winnym Grodem" lub "Grodem Bachusa"; pozostaje wciąż żywa, zwłaszcza, że winiarstwo w regionie zdaje się przeżywać renesans. Podczas Winobrania, czyli Dni Zielonej Góry, miasto odwiedzają tysiące gości z kraju i zza granicy.

Winobranie jako oficjalne święto miejskie ustanowione jest od 1852 roku. Oczywiście i wcześniej obchodzone było huczną zabawą. Święto, związane z zakończeniem zbiorów winogron określano również mianem "godów winobraniowych". Od, co najmniej, 1827 roku stałym elementem Winobrania stał się barwny korowód, którego uczestnicy, winiarze, winogrodnicy, kupcy winni, bednarze przedstawiali historię Zielonej Góry. Na czele korowodu, w otoczeniu satyrów i bachantek maszerował Bachus, przejmujący na czas winobraniowych godów symboliczną władzę nad Miastem.

Winobranie odbywa się w Zielonej Górze do dziś. Co roku, przez 9 dni na początku września, Bachus dzierży klucze do Miasta i wraz ze swoim orszakiem kroczy po zielonogórskich ulicach, wśród tłumów gości i turystów bawiących się podczas tego szczególnego święta.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA PROJEKT PLAKATU WINOBRANIOWEGO

DNI ZIELONEJ GÓRY - WINOBRANIE 2008

POD HONOROWYM PATRONATEM
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
JANUSZA KUBICKIEGO


14 czerwca 2008 r. odbyły się obrady jury OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA PROJEKT PLAKATU DNI ZIELONEJ GÓRY - WINOBRANIE 2008.

Skład jury:
art. plast. Jacek Papla
art. plast. Witold Cichacz
art. plast. Jerzy Fedro
art. plast. Marek Szpak

Nadeszły 44 prace 32 autorów. Jury dokonało oceny nadesłanych prac i przyznało następujące nagrody:

Nagroda GRAND PRIX:
Eugeniusz Skorwider - Poznań

Dwa równorzędne wyróżnienia:
Jan Krzysztofiak - Kraków
Kamila Balwierz, Karolina Kotasiewicz (praca zbiorowa) - Łódź
NAGRODZONE PRACE


GRAND PRIX - Eugeniusz Skorwider - Poznań
Wyróżnienie - Kamila Balwierz, Karolina Kotasiewicz (praca zbiorowa) - Łódź
Wyróżnienie - Jan Krzysztofiak - Kraków
Wystawa pokonkursowa oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 5 września 2008 o godz. 17.00 w Galerii Pro Arte, Stary Rynek 2-3 w Zielonej Górze


Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową:

Eugeniusz Skorwider - Poznań,
Kamila Balwierz - Łódź,
Karolina Kotasiewicz - Łódź,
Jan Krzysztofiak - Kraków,
Anna Nabel-Myszkiewicz - Zielona Góra,
Tadeusz Tomaszewski - Szczecin,
Jakub Malicki - Sławków,
Ewa Gąsowska - Bielsko-Biała,
Łukasz Wiśniewski - Kraków,
Renata Leszczyńska - Łódź,
Bartłomiej Gerłowski - Warszaw,
Monika Marek - Wrocław,
Aleksandra Gołdyn - Koszalin,
Grzegorz Ogórek - Ruszów,
Majka Boguszewska - Toruń,
Justyna Machnicka - Szczecin,
Marcin Płócinik - Zielona Góra

Kurator konkursu
Igor Myszkiewicz