WYDARZENIA

Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch

Fundacja im. Franciszki Eibisch utworzona została z woli wybitnego artystę malarza, kolorystę, profesora Eugeniusza Eibischa (1896-1987)  z kręgu Ecole de Paris, laureata jednej z najbardziej prestiżowych na świecie nagród - nowojorskiej Nagrody Guggenheima.  

Fundacja wspiera młodych twórców. Artyści biorący udział w konkursie są studentami ostatnich lat lub absolwentami do 5 lat po dyplomie wytypowanymi przez  Akademie Sztuk Pięknych, Związki Artystów Plastyków oraz stowarzyszenia twórcze z całej Polski. Do Finału konkursu przyjęto w tym roku 31 artystów. Wystawa prac konkursowych została zaprezentowana przez Galerię Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie przy ulicy Puławskiej 15.

Do prac Jury zaproszeni zostali:  
Ferdynand B. Ruszczyc, Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
Profesor Ksawery Piwocki, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Profesor  Wiesław Szamborski
Profesor Antoni Fałat
Katarzyna Napiórkowska, Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch

Grand Prix (20.000 złotych)  zdobyli ex aequo:
 
- Kamil Lisek, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, nagroda pieniężna 10.000 PLN

Kamil Lisek - Homo Bulla


- Krzysztof Rzeźniczek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, nagroda pieniężna 10.000 PLN

Krzysztof Rzeźniczek - Okno

Wyróżnienia Honorowe:
- Łukasz Huculak, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
- Katarzyna Meronk, Europejska Akademia Sztuk w Warszawie
- Sylwia Sosnowska, Związek Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu
- Iwona Zawadzka, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

FINALIŚCI KONKURSU 2006:
Tymoteusz Andrearczyk, Małgorzata Filarecka, Aleksandra Galant, Piotr Herla, Łukasz Huculak, Marcin Hugo-Bader, Aneta Jurczyńska, Tomasz Kalitko, Barbara Kasperczyk Jankowska, Anna Kołodziejczyk, Magdalena Kuwak, Tomasz Lewiński, Kamil Lisek, Anna Mackiewicz Chojnacka, Paulina Maksjan, Cecylia Malik, Julita Malinowska, Michał Marek, Katarzyna Meronk, Anna Nabel-Myszkiewicz, Anna Owsiany, Maciej Poniedziałek, Krzysztof Rzeźniczek, Sylwia Sosnowska, Robert Stefaniak, Marek Szpak, Jacek Sztuka, Monika Wochniak, Wojciech Wroński, Wiorika Zagórowska, Iwona Zawadzka.O FUNDATORZE: 

Eugeniusz Eibisch, wybitny artysta malarz, współtwórca nurtu kolorystycznego w Polsce, urodził się w 1896 roku w Lublinie.Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa. Był laureatem wielu nagród, m.in.. Nagrody Guggenheima. Uczestniczył w Biennale w Wenecji. Zmarł w Warszawie w 1987 roku. Jego dzieła znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Krakowie. Profesor Eugeniusz  Eibisch powołał Fundację imienia swojej żony, Franciszki.

Celem Fundacji im. Franciszki Eibisch jest promocja młodych utalentowanych malarzy polskich. Mamy do czynienia z instytucją szczególną , powołaną przez artystę malarza , pedagoga Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie, który najlepiej rozumiał potrzeby i oczekiwania młodych artystów u początku ich drogi twórczej. Sam profesor Eugeniusz Eibisch był laureatem Nagrody Guggenheima. W Polsce tego typu instytucje stypendiujące i nagradzające młodych artystów są wciąż nieliczne.