WYSTAWY

POKOLENIE

Andrzej Bembenek, Anna Bembenek, Olgierd Ciszak, Marcin Fajfruk, Przemysław Gapiński, Sławomir Kozłowski, Sylwester Mocur, Igor Myszkiewicz, Anna Nabel, Marcin Ponomarew, Marek Szpak


14 - 24 marzec 2003

POKOLENIE - wystawa
POKOLENIE - wystawa
POKOLENIE - wystawa
POKOLENIE - wystawa
POKOLENIE - wystawa
POKOLENIE - wernisaż
POKOLENIE - wernisaż
POKOLENIE - wernisaż
POKOLENIE - wernisaż
POKOLENIE - wernisaż
POKOLENIE - wystawa
POKOLENIE - wystawa
POKOLENIE - wystawa
POKOLENIE - wystawa
POKOLENIE - wystawa
 
 
Andrzej
Bembanek
POKOLENIE - Andrzej Bembenek
POKOLENIE - Andrzej Bembenek
POKOLENIE - Andrzej Bembenek
ur. w 1973 r. Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Dyplom z malarstwa w pracowni adj. Leszka Knaflewskiego w 1999 r.
Anna
Bembenek
POKOLENIE - Anna Bembenek
POKOLENIE - Anna Bembenek
ur. w 1972r. w Krasnymstawie. Absolwentka Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego .Dyplom w pracowni malarstwa Prof. Stanisława Kortyki w 1999r.
Olgierd Ciszak
POKOLENIE - Olgierd Ciszak
POKOLENIE - Olgierd Ciszak
POKOLENIE - Olgierd Ciszak
ur. w 1977 r. Ukończył liceum plastyczne w Jeleniej Górze; absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego - dyplom w pracowni grafiki prof. S. Ficnera.
Laureat konkursów łódzkich konwentów komiksowych - II miejsce na VIII konwencie, na IX wyróżnienie w kategorii "kolor".
Publikacje na łamach "Areny", "Plastiku", "Komiks Forum", "Produktu - P-lux", "Mać Pariadka" oraz licznych wydawnictw fanzinowych i okolicznościowych. Współtwórca grupy TYNK. Ulubione Dziedziny: sex, muzyka, grafika, komiks, popkultura.
Marcin Fajfruk
POKOLENIE - Marcin Fajfruk
POKOLENIE - Marcin Fajfruk
POKOLENIE - Marcin Fajfruk
POKOLENIE - Marcin Fajfruk
ur. 1978 r. student V roku Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego; współpracownik kłodzkiej STREFY; współzałożyciel grupy artystycznej KOMBINAT. Zajmuje się grafiką, malarstwem oraz intermediami.
Przemysław Gapiński
POKOLENIE - Przemysław Gapiński
POKOLENIE - Przemysław Gapiński
POKOLENIE - Przemysław Gapiński
POKOLENIE - Przemysław Gapiński
ur. w 1974 r. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze; absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (dyplom z malarstwa w pracowni adj. Ryszarda Woźniaka). Obecnie plastyk Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.
Sławomir Kozłowski
POKOLENIE - Sławomir Kozłowski
ur. w 1974r. w Jeleniej Górze. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Głogowie w klasie skrzypiec Ryszarda Golińskiego. W 1998r. ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji prof. Mirosława Bukowskiego. W 1994r. otrzymał wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. T.Bairda w Warszawie za kwartet smyczkowy.
Był uczestnikiem kursów kompozytorskich w Krakowie, Białymstoku, Radziejowicach i Stuttgarcie, gdzie prezentowane były jego utwory.
Sylwester
Mocur
POKOLENIE - Sylwester Mocur
POKOLENIE - Sylwester Mocur
ur. 23 marca 1974 r. na Zamojszczyźnie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Dyplom w 1995 r. - snycerstwo .Absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (dyplom z malarstwa w pracowni ad. Leszka Knaflewskiego).W latach 1999 - 2000 - asystent w Pracowni Edukacji Twórczej prof. Eugeniusza Józefowskiego, w zielonogórskim Instytucie, a w latach 2001 - 2002 prowadzi pracownię Edytory Obrazu. Od 2002 r. grafik i webdesigner HIGHLINE w Warszawie. Zajmuje się malarstwem. Prowadzi Warsztaty Plastyczne dla Dzieci i Młodzieży.
Igor
Myszkiewicz
POKOLENIE - Igor Myszkiewicz
POKOLENIE - Igor Myszkiewicz
POKOLENIE - Igor Myszkiewicz
POKOLENIE - Igor Myszkiewicz
Myszkiewicz (1974 - ) Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze, następnie Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego - dyplom z litografii w pracowni prof. S. Ficnera. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, malarstwem, komiksem, collagem, infografią, ilustracją książkową.
Anna Nabel
POKOLENIE - Anna Nabel
POKOLENIE - Anna Nabel
POKOLENIE - Anna Nabel
POKOLENIE - Anna Nabel
ur. w 1977 r. Studentka V roku malarstwa Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka słuchowisk i reportaży radiowych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, infografią. Udział w licznych wystawach zbiorowych. Wiceprezes GALERII TWÓRCÓW GALERA.
Marcin
Ponomarew
POKOLENIE - Marcin Ponomarew
POKOLENIE - Marcin Ponomarew
POKOLENIE - Marcin Ponomarew
POKOLENIE - Marcin Ponomarew
ur. 1981. Zajmuje się rysunkiem i komiksem; brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych, publikacje w prasie branżowej.
Marek Szpak
POKOLENIE - Marek Szpak
POKOLENIE - Marek Szpak
POKOLENIE - Marek Szpak
POKOLENIE - Marek Szpak
ur. 1978 w Głogowie, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze, student III roku Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, infografią, reklamą; plastyk i fotograf w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze; uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych.

POKOLENIE

Zieloną Górę od dziesięcioleci nazywać można "miastem artystów" i wciąż wyczuwalne są tu ślady tej aury. Żywe pozostaje wspomnienie imprez "Złotego Grona" czy "Biennale Sztuki Nowej", a postacie np. Klemensa Felchnerowskiego, Stefana Słockiego, Hilarego Gwizdały obrastają legendą. Przybywa mosiężnych płyt na zielonogórskim deptaku... Nie jest to tylko pamięć przeszłości - artyści zrzeszeni w ZPAP wciąż pozostają silnym, zintegrowanym środowiskiem. I nie jedynym.
Nową jakość przyniósł istniejący od ponad dziesięciu lat Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej; studenci i absolwenci tejże placówki aktywnie włączyli się w kulturalne życie miasta, niektórzy zaznaczyli już swą obecność na arenie ogólnopolskiej. Środowisko, a raczej środowiska młodych artystów cechuje wielka różnorodność; część z nich zwróciła się ku "sztuce nowej", eksperymentom, należy tu wspomnieć znane z kontrowersyjnych performance Karolinę Wiktor i Aleksandrę Kubiak, nieco inne obszary nowoczesności penetruje grupa KOMBINAT, coraz liczniejsze (i już zauważone) staje się środowisko twórców komiksów (m.in. Olgierd Ciszak, Marcin Ponomarew), artyści sięgają po nowe media (infografie Anny Nabel, Marka Szpaka), ale i tradycyjne środki wyrazu - rysunek, malarstwo, grafika również nie znikają bynajmniej z orbity twórczych zainteresowań (malarstwo Przemysława Gapińskiego, Anny i Andrzeja Bembenków). Jakby minął już czas awangardowych rewolucji na rzecz bardziej osobistych poszukiwań...
Ślady działalności tego pokolenia są już widoczne: twórczość studentów i absolwentów od sześciu lat prezentuje GALERIA TWÓRCÓW GALERA (formacja założona przez samych studentów), podobne wystawy i pokazy odbywają się też w Galerii PWW, Galerii Bohomaz przy zielonogórskim BWA i wielu innych miejscach "fizycznych" i internecie.. W wielu pubach i klubach obecność galerii należy już do porządku dziennego (czy może raczej nocnego), a cykliczne wystawy stają się żelaznym punktem programu.
Jednak różnorodność jest także słabością tego pokolenia twórców; brakuje centrum, integracji między poszczególnymi grupami, a także dialogu ze starszym pokoleniem artystów; przez to przy całym swoim potencjale środowisko jest wciąż niestabilne i niestety dość hermetyczne.
Na razie - z każdym rokiem nowi absolwenci opuszczają Instytut, część z nich pozostanie już w mieście na stałe, trwale zmieniając kulturalny krajobraz Zielonej Góry. Dzieje się to na naszych oczach, bądźmy uważni.
Aktualna wystawa, rzecz jasna, nie jest w stanie oddać wszelkich odcieni twórczości kręgu "artystów z Instytutem w życiorysie", jest to raczej próba prezentacji kilku wyraźnie zarysowanych nurtów poszukiwań.
Nowe pokolenie wchodzi na arenę. Teraz Wy jesteście sędziami.

Igor Myszkiewicz