WYSTAWY

Wanda Ju¶cińska - AKWARELA

29 czerwiec - 10 lipiec 2007

Wanda Ju¶cińska "AKWARELA" - wernisaż
Wanda Ju¶cińska "AKWARELA" - wernisaż
Wanda Ju¶cińska "AKWARELA" - wernisaż
Wanda Ju¶cińska "AKWARELA" - wernisaż
Wanda Ju¶cińska "AKWARELA" - wernisaż
 
 
Wanda Ju¶cińska - akwarela
Wanda Ju¶cińska - akwarela
Wanda Ju¶cińska - akwarela
 
Wanda Ju¶cińska - akwarela
v
Wanda Ju¶cińska - akwarela
 
 
WANDA JU¦CIŃSKA

"W pejzażu Wandy można znaleĽć wielkie przestrzenie, ogromne niebo, dramatyczne b±dĽ spokojne chmury, koloryt natury w wielu odcieniach. To pejzaże niezwylke lekkie, ulotne, mu¶linowe. Jak wielk± wrażliwo¶ci± musi odznaczać się twórczyni takich prac. Przy wielkiej delikatno¶ci, przejrzysto¶ci wszystko jednak z godn± podziwu konsekwencj± ujarzmione, ujęte w ramy klarownej kompozycji.
Wanda Ju¶cińska jest do¶wiadczon± akwarelistk±. Posiada wszelkie tajniki warsztatowe. A trzeba dodać, że akwarela jest niezmiernie trudn± technik± malarsk±. Jej twórczo¶ć doceniana jest w kraju i za granic±."

Małgorzata Lalek

Wystawa z cyklu:

ARTYSTA-DZIEŁO-ODBIORCA    SPOTKANIA ZE SZTUKˇ

Projekt dofinansowano ze ¶rodków Urzędu Miasta w Zielonej Górze