powrót
WYDARZENIA


Święto winobrania jest w Zielonej Górze świętem szczególnym, świadczącym o istniejącej tu od ponad siedmiu wieków i wciąż kultywowanej tradycji winiarskiej. Tradycja ta jest znakiem rozpoznawczym naszego miasta, nazywanego stąd często "Winnym Grodem" lub "Grodem Bachusa"; pozostaje wciąż żywa, zwłaszcza, że winiarstwo w regionie zdaje się przeżywać renesans. Podczas Winobrania, czyli Dni Zielonej Góry, miasto odwiedzają tysiące gości z kraju i zza granicy.

Winobranie jako oficjalne święto miejskie ustanowione jest od 1852 roku. Oczywiście i wcześniej obchodzone było huczną zabawą. Święto, związane z zakończeniem zbiorów winogron określano również mianem "godów winobraniowych". Od, co najmniej, 1827 roku stałym elementem Winobrania stał się barwny korowód, którego uczestnicy, winiarze, winogrodnicy, kupcy winni, bednarze przedstawiali historię Zielonej Góry. Na czele korowodu, w otoczeniu satyrów i bachantek maszerował Bachus, przejmujący na czas winobraniowych godów symboliczną władzę nad Miastem.

Winobranie odbywa się w Zielonej Górze do dziś. Co roku, przez 9 dni na początku września, Bachus dzierży klucze do Miasta i wraz ze swoim orszakiem kroczy po zielonogórskich ulicach, wśród tłumów gości i turystów bawiących się podczas tego szczególnego święta.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA PROJEKT PLAKATU WINOBRANIOWEGO
DNI ZIELONEJ GÓRY - WINOBRANIE 2007

POD HONOROWYM PATRONATEM
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
JANUSZA KUBICKIEGO


Organizatorzy:
Okręg Zielonogórski Związku Polskich Artystów Plastyków
we współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra


7 lipca 2007 r. odbyły się obrady jury OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA PROJEKT PLAKATU „DNI ZIELONEJ GÓRY - WINOBRANIE 2007”.

Skład jury:
Witold Michorzewski
Adam Falkiewicz
Jerzy Fedro
Dorota Komar-Zmyślony
Wioleta Haręźlak


Jury dokonało oceny nadesłanych prac i przyznało następujące nagrody:

Nagroda GRAND PRIX:
Witold Gawłowicz - Szczecin

Dwa równorzędne wyróżnienia:
Eugeniusz Skorwider - Poznań
Marek Szpak - Zielona Góra


Wyróżnienie Specjalne:
Justyna Machnicka - Szczecin


NAGRODZONE PRACE

Grand Prix - Witold Gawłowicz - SzczecinWyróżnienie - Eugeniusz Skorwider - Poznań
Wyróżnienie - Marek Szpak - Zielona Góra
Wyróżnienie Specjalne - Justyna Machnicka - Szczecin