WYSTAWY

Ogólnopolski konkurs na projekt plakatu
Dni Zielonej Góry - Winobranie 2007

7 - 16 września 2007

wernisaż
wernisaż
wernisaż
wernisaż
wernisaż
 
 
wernisaż
wernisaż
wernisaż
wernisaż
wernisaż
wernisaż
 
Witold Gawłowicz | Szczecin - GRAND PRIX
Marek Szpak | Zielona Góra - WYRÓŻNIENIE
Eugeniusz Skorwider | Poznań - WYRÓŻNIENIE
Justyna Machnicka | Szczecin - WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
 
 
Agata Głogowska | Tarnów
Joanna Kłucjasz | Warszawa
Katarzyna Kroczek-Wasińska | Bytom
Ewa Krzywińska | Wrocław
Ewa Krzywińska | Wrocław
 
Ewa Krzywińska | Wrocław
Katarzyna Milkiewicz | Bonn
Anna Nabel-Myszkiewicz | Zielona Góra
Andrzej Nowacki | Warszawa
Eugeniusz Skorwider | Poznań
 
Joanna Światłowska | Wrocław
Joanna Światłowska | Wrocław
Marek Szpak | Zielona Góra
Marek Szpak | Zielona Góra
Robert Tomak | Zielona Góra
 

Święto winobrania jest w Zielonej Górze świętem szczególnym, świadczącym o istniejącej tu od ponad siedmiu wieków i wciąż kultywowanej tradycji winiarskiej. Tradycja ta, będąca znakiem rozpoznawczym naszego miasta, nazywanego stąd często "Winnym Grodem" lub "Grodem Bachusa"; pozostaje wciąż żywa, zwłaszcza, że winiarstwo w regionie zdaje się przeżywać renesans.
Winobranie jest oficjalnym świętem miejskim od 1852 roku. Oczywiście i wcześniej obchodzone było huczną zabawą. Święto, związane z zakończeniem zbiorów winogron określano również mianem "godów winobraniowych". Od, co najmniej, 1827 roku stałym elementem Winobrania stał się barwny korowód, którego uczestnicy, winiarze, winogrodnicy, kupcy winni, bednarze przedstawiali historię Zielonej Góry. Na czele korowodu, w otoczeniu satyrów i bachantek maszerował Bachus, przejmujący na czas winobraniowych godów symbolicznąwładzę nad Miastem.
Winobranie odbywa się w Zielonej Górze do dziś. Co roku, przez 9 dni na początku września, Bachus dzierży klucze do Miasta i wraz ze swoim orszakiem kroczy po zielonogórskich ulicach, wśród tłumów gości i turystów bawiących się podczas tego szczególnego święta.

Okręg Zielonogórski Związku Polskich Artystów Plastyków, przy współudziale władz Miasta Zielona Góra, podjął próbę powrotu do idei dorocznego, ogólnopolskiego konkursu na projekt plakatu winobraniowego. Takie konkursy odbywały się już przed z górą czterdziestu laty, próbę ich reaktywacji podjęto również w latach dziewięćdziesiątych.
Celem konkursu, adresowanego do profesjonalnych artystów, było wyłonienie projektów stojących na wysokim poziomie artystycznym, nawiązujących do czasów kiedy plakat, szczególnie plakat polski, był nie tylko reklamą ale i sztuką. Konkurs jest naszą skromną, być może mającą cechy donkiszoterii, próbą przywrócenia tego stanu rzeczy. Chcielibyśmy aby stał się dorocznym, inspirującym wydarzeniem artystycznym, będącym, z jednej strony próbą dyskusji na temat kondycji i miejsca sztuki plakatu w przestrzeni miejskiej, z drugiej zaś strony stałym elementem uroczystości i działań okołowinobraniowych.

Igor Myszkiewicz
kurator konkursu

Ogólnopolski Konkurs na projekt plakatu Dni Zielonej Góry - Winobranie 2007
zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra


Okręg Zielonogórski ZPAP serdecznie dziękuje Zakładowi Poligraficznemu FILIP
za pomoc w realizacji katalogu wystawy pokonkursowej