WYSTAWY

Krzysztof Pasztuła
MALARSTWO

15-27 maja 2008

Krzysztof Pasztuła - MALARSTWO - wernisaż
Krzysztof Pasztuła - MALARSTWO - wernisaż
Krzysztof Pasztuła - MALARSTWO - wernisaż
Krzysztof Pasztuła - MALARSTWO - wernisaż
Krzysztof Pasztuła - MALARSTWO - wernisaż
 
 
Krzysztof Pasztuła - MALARSTWO - wystawa
Krzysztof Pasztuła - MALARSTWO - wystawa
kKrzysztof Pasztuła - MALARSTWO - wystawa
Krzysztof Pasztuła - MALARSTWO - wystawa
Krzysztof Pasztuła - MALARSTWO - wystawa
 
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
 
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
 
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
 
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
 
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
Krzysztof Pasztuła
 
 
Krzysztof Pasztuła (1953) jest absolwentem katowickiego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z plakatu pod kierunkiem prof. T. Grabowskiego i grafiki warsztatowej w pracowni prof. S. Gawrona - wyróżniony medalem - otrzymał w 1978 r.
Współpracował z Krajową Agencją Wydawniczą i Wydawnictwem "Śląsk", projektując plakaty, kalendarze, okładki i ilustracje do książek, w tym do bajek. Od 2001 r. pracuje na Wydziale Artystycznym w Cieszynie, filii Uniwersytetu Śląskiego, na stanowisku adiunkta. Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem.

Twórczość Krzysztofa Pasztuły to harmonijne spotkanie dwóch światów, tradycji i współczesności. Akademickiego (w najlepszym tego słowa znaczeniu) warsztatu, opartego na rzetelnym studium z natury, perfekcyjnym rysunku, pracy z modelem; tradycyjnego tematu - pejzaż, portret, martwa natura; oraz odziedziczonego po mistrzach weneckiego renesansu i hiszpańskiego baroku, bogactwa koloru.
Z przekonania i charakteru jest Pasztuła malarzem, chociaż podstawy jego malarskich kreacji kształtuje solidny warsztat grafika. Przede wszystkim znakomicie opanowany rysunek, rozumiany nie tylko w sensie dosłownym, manualnym, lecz również jako bliski renesansowemu pojęciu designo interno, utożsamianemu z ideą dzieła, abstrakcyjnym tworem umysłu i wrażliwości artysty.(...)
Realizm ograniczony jest głównie do tematu. Jest narzędziem, którym posługuje się w sposób własny i dowolny, od charakterystycznego przerysowania w pastelowych portretach po ledwo czytelną mozaikę kolorowych plam w dekoracyjnych wizerunkach zwierząt. Temat nie jest istotny; dziecko z rowerem indyk, stare kamienice, kwiaty na stole, przystań nad brzegiem jeziora... Temat może być zwyczajny, a obraz jest zaczarowany, pozwala nam zobaczyć w banalnej rzeczywistości świat pełen piękna i znaczenia. Poprzez artystyczny wybór zwykłe sytuacje i przedmioty zostają naznaczone charyzmą wyjątkowości.(...) Niewątpliwie jednym z najważniejszych walorów twórczości artysty jest jest niezwykła umiejętność operowania barwą, połączona z wyjątkową estetyczną wrażliwością.(...) Każdy obraz Pasztuły to oddzielna, pełna znaczeń kolorowa kreacja...
Zadziwia mnie i zachwyca mnie fenomen jego talentu, ten niewidzialny stygmat sztuki, czyniący aniołów ze zjadaczy chleba. Jak pisać o artyście żeby nie naruszyć intymności człowieka. Sztuka i piękno są tak oczywiste, że nie potrzebują słów.

Małgorzata Nikolska
ze wstępu do katalogu "Krzysztof Pasztuła - Malarstwo", 2004

Wystawa z cyklu:

ARTYSTA-DZIEŁO-ODBIORCA SPOTKANIA ZE SZTUKĄ | cykl II

Projekt dofinansowano ze środków Urzędu Miasta w Zielonej Górze