WYSTAWY

RZE¬BA
Krystyna Nowakowska | Jerzy Nowakowski

29.X - 12.XI.2008

Krystyna Nowakowska | Jerzy Nowakowski - RZE¬BA - wernisaż
Krystyna Nowakowska | Jerzy Nowakowski - RZE¬BA - wernisaż
Krystyna Nowakowska | Jerzy Nowakowski (na zdjęciu) - RZE¬BA - wernisaż
Krystyna Nowakowska | Jerzy Nowakowski - RZE¬BA - wernisaż
Krystyna Nowakowska | Jerzy Nowakowski - RZE¬BA - wernisaż
 
 
Krystyna Nowakowska | Jerzy Nowakowski - RZE¬BA - wernisaż
Krystyna Nowakowska | Jerzy Nowakowski - RZE¬BA - wystawa
Krystyna Nowakowska | Jerzy Nowakowski - RZE¬BA - wystawa
Krystyna Nowakowska | Jerzy Nowakowski - RZE¬BA - wystawa
Krystyna Nowakowska | Jerzy Nowakowski - RZE¬BA - wystawa
Krystyna Nowakowska | Jerzy Nowakowski - RZE¬BA - wystawa
 
Krystyna Nowakowska
 
Krystyna Nowakowska
 
Krystyna Nowakowska
Krystyna Nowakowska
Krystyna Nowakowska
 
Jerzy Nowakowski
Jerzy Nowakowski
Jerzy Nowakowski
Jerzy Nowakowski
Jerzy Nowakowski
 
 
Krystyna Nowakowska
Krystyna Nowakowska urodziła się w 1953 roku w Rzeszowie. Liceum Sztuk Plastycznych ukończyła w Jarosławiu w 1973 r., a w latach 1973-1979 studiowała na Wydziale RzeĽby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof. Jerzego Bandury uzyskała w 1979 r.
Zajmuje się rzeĽb±, ze szczególnym upodobaniem do unikatowych kompozycji, tworzonych w wosku i odlewanych w br±zie, technik± "wosku traconego". Rezultaty tej pracy prezentowane były na wielu wystawach w kraju i za granic±, na wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Prace autorstwa Krystyny Nowakowskiej znajduj± się w zbiorach galerii oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granic±, m.in. w Krakowie, Szeged, Boliwii, Francji, Holandii, Japonii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, USA, Włoszech.
Za pracę twórcz± otrzymała w 1987 r. stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki, a w 1988 r. stypendium twórcze Miasta Krakowa. Od 1989 r. przez wiele lat uczestniczyła w międzynarodowych plenerach artystycznych w Mirabel (Francja), organizowanych przez Stowarzyszenie "Nowa Darmstadzka Secesja" oraz przez Künstlerhaus Ziegelhütte e.V. w Darmstadt, brała również udział w sympozjum rzeĽbiarskim w Iserlohn w Niemczech oraz w Csongrad na Węgrzech.
Jest członkiem Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków, należy też do Stowarzyszenia Twórczego "Polart" i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.


Jerzy Nowakowski
Jerzy Nowakowski urodził się 1 stycznia 1947 roku w Przemy¶lu. Liceum Sztuk Plastycznych ukończył w Jarosławiu w 1965 roku, a w latach 1965-1971 studiował na Wydziale RzeĽby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach profesorów: Mariana Koniecznego i Jacka Pugeta. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni docent Wandy ¦lendzińskiej w 1971 roku.
W listopadzie 1971 roku został asystentem prof. Stefana Borzęckiego. Obecnie prowadzi pracownię rzeĽby dyplomuj±c±. Tytuł profesora otrzymał w 1994 r. W latach 1990-1996 był dziekanem Wydziału RzeĽby, a w latach 2005-2008 prorektorem do spraw studenckich ASP w Krakowie.
Równolegle od ukończenia studiów nieprzerwanie zajmuje się rzeĽb± i medalierstwem, również maluje. Rezultaty tej pracy pokazywał na wielu wystawach w kraju i za granic±, na wystawach indywidualnych (33 prezentacje) w tym duża retrospektywna wystawa "We Dwoje" rzeĽby i medalierstwa w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie w 2004 r. i na wystawach zbiorowych. Prace Nowakowskiego były nagradzane i wyróżniane na wielu konkursach i wystawach., m.in. na wystawie "Rzeżba Roku Polski Południowej - 77" w Krakowie - "Grand Prix", na V Międzynarodowym Biennale Rzeżby ku czci Dantego w Rawennie - Złoty medal - 1981, na wystawie Ochrona ¶rodowiska w Szczecinie - nagroda Wojewody - 1990, a w roku 2000 wyróżnienie. Od roku 1975 bierze udział w Międzynarodowych wystawach medalierstwa FIDEM, w Krakowie, Budapeszcie, Lizbonie, Florencji, Sztokholmie, w Helsinkach, Kolorado Springs, w Hadze, Paryżu, Seixal, Lizbona. Rzeżby, medale, prace malarskie znajduj± się w zbiorach muzealnych, galeriach oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granic±, posiadaj± je m.in.: Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, British Museum w Londynie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Dantego w Rawennie, Muzeum Puszkina w Moskwie, Bode Muzeum w Berlinie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Etnograficzno-Historyczne w Chojnicach, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Nowym Jorku, ¦wiatowe Centrum Intelektualne "OLIMPOS" w Grecji, Zbiory Galerii Miasta Bergkamen, Zbiory Galerii Miasta Söllvesborg i Karsham (Szwecja), Zbiory Galerii Wydziału RzeĽby i Biblioteki ASP w Krakowie.
Wrocławskie Muzeum Sztuki Medalierskiej od 1976 roku systematycznie gromadzi w swych zbiorach medale Jerzego Nowakowskiego buduj±c jego autorsk± kolekcję - "Współcze¶ni Medalierzy Polscy". Od roku 1981 do 2003 r uczestniczył w Międzynarodowych Plenerach w Mirabel, w południowej Francji, organizowanych przez Stowarzyszenie Twórcze Nowa Darmstadzka Secesja i przez Künstlerhaus Ziegelhütte E.V. z Darmstadt, Niemcy.
Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, należy do Stowarzyszenia Twórczego "POLART" w Krakowie, do Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków oraz do Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Za twórczo¶ć rzeĽbiarsk± otrzymał nagrodę Miasta Krakowa w 1985 r., a w roku 2004 otrzymał "Złoty Laur" za "Mistrzostwo w Sztuce rzeĽbienia" przyznany przez Fundację Kultury Polskiej, Filię krakowsk±.


Wystawa z cyklu:

ARTYSTA-DZIEŁO-ODBIORCA SPOTKANIA ZE SZTUKˇ | cykl II

Projekt dofinansowano ze ¶rodków Urzędu Miasta w Zielonej Górze