WYSTAWY

Robert Szecówka (ROBS)
RYSUNEK SATYRYCZNY

18.09. - 26.09.2009

finisaż
finisaż
finisaż
finisaż
finisaż
 
 
 
Robert Szecówka
Robert Szecówka
Robert Szecówka
Robert Szecówka
 
Robert Szecówka
Robert Szecówka
Robert Szecówka
 
Robert Szecówka - urodzony w roku 1935 w Żarkach. 1955 - 1959 studia na wydz. Architektury Politechniki Wrocławskiej. 1959 - 1966 pracował jako projektant i wykonawca grafiki reklamowej, scenografii, architektury wnętrz dla targów, ekspozycji i sceny we wrocławskiej Hali Ludowej. Od latajmuje się rysunkiem satyrycznym. Współpracował z miesięcznikiem "Poland", dwutygodnikami "Kaktus" i "Karuzela" oraz wydawnictwami wrocławskimi. Współpracuje z teatrami i kabaretami jako scenograf i satyryk. Laureat szeregu prestiżowych, międzynarodowych nagród (m. in. w Montrealu, Tolentino, Skopje) współpracuje z wieloma czasopismami w kraju i za granicą.

W 1977 zainicjował i zrealizował, wraz z Andrzejem Tomiałojciem, w Legnicy pierwszy festiwal rysunku satyrycznego "Satyrykon", który z krajowego przeobraził się w międzynarodowy i trwa do dziś (amerykański tygodnik satyryczny "Witty World" zalicza go w tej dziedzinie twórczości do najważniejszych na świecie).
W 1986 Robert Szecówka wyjechał do Hamburga. Tam angażuje się w pracy dla Polonii, prowadzi międzynarodowe spotkania z młodzieżą w cyklu "Rysujemy z ROBS-em", organizuje wystawy, ilustruje książki, projektuje scenografię, współpracuje z prasą w kilku krajach (Niemcy, Wielka Brytania, Kanada, Belgia i in.). Opublikował dotychczas ponad 10 000 rysunków.

W r. 1993 Muzeum Karykatury w Warszawie przedstawiło blisko 300 jego rysunków oraz wystawę obiektów pt. "Poczet szmat polskich". Od tego czasu ponownie współpracuje z wydawnictwami oraz placówkami kulturalnymi w kraju Pokazywał dotychczas swoje rysunki na ponad 200 wystawach indywidualnych i tyluż niemal zespołowych. Pisze małe formy satyryczne (m.in. limeryki) a w roku 2000 został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa za najdłuższy w historii literatury panagram, satyryczną powieść o współczesnej Polsce "Pałer", napisaną tylko słowami zaczynającymi się na literę p, (20 260 słów!).

Jest autorem postaci "Korki", propagującej w Niemczech i Hiszpanii akcję ratowania zagrożonych gatunków ptaków. Uczestniczy w życiu hamburskiej Polonii. Jest wiceprzewodniczącym polskiej inicjatywy "Pegasus", współinicjatorem "Podium Polskiego", prowadzi galerię "Rezydencja" w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu, jest członkiem ZAiKS-u, Europejskiej Federacji Karykaturzystów FECO oraz Niemieckiego Związku Plastyków. Uczestniczy jako juror w międzynarodowych konkursach satyrycznych.Współorganizatorami wystawy są: Lubuskie towarzystwo Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT, Galeria Krzywe Zwierciadło i Galeria Twórców Galera.
Kurator wystawy: Igor Myszkiewicz.
RECENZJE:

Igor Myszkiewicz - "Artysta transgraniczny"   | czytaj... |