WYSTAWY

Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
"O wieży raz jeszcze..."

4 - 16 listopada 2011

Hanna Maria Ograbisz-Krawiec - O wieży raz jeszcze... - wernisaż
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec - O wieży raz jeszcze... - wernisaż
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec - O wieży raz jeszcze... - wernisaż
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec - O wieży raz jeszcze... - wernisaż
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec - O wieży raz jeszcze... - wernisaż
 
 
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec - O wieży raz jeszcze... - wernisaż
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec - O wieży raz jeszcze... - wernisaż
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec - O wieży raz jeszcze... - wernisaż
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec - O wieży raz jeszcze... - wernisaż
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec - O wieży raz jeszcze... - wernisaż
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec - O wieży raz jeszcze... - wernisaż
 
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
 
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
 
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
 
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
 
 
 
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec
Artysta rzeźbiarz. Urodzona w Poznaniu. Studia w latach 1980-85 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom w zakresie rzeźby i tkaniny artystycznej w pracowniach: Prof. Olgierda Truszyńskiego i prof. Magdaleny Abakanowicz. W latach 1987-96 asystentka prof. O. Truszyńskiego. Liczne wystawy, autorka wielu rzeźbiarskich environnement i aranżacji plenerowych.
W twórczości artystycznej akcentuje problem zależności formy rzeźbiarskiej wobec szeroko rozumianej przestrzeni i otoczenia. Podejmuje refleksje na temat duchowości i egzystencji człowieka przy wykorzystaniu form abstrakcyjnych oraz różnorodnych konwencji figuratywnych.
Do roku 2005 r. pracowała na stanowisku adiunkta II° na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, później w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach również na stanowisku adiunkta II°. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Zielonogórskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Wystawa z cyklu:

ARTYSTA-DZIEŁO-ODBIORCA SPOTKANIA ZE SZTUKĄ | cykl V

Projekt dofinansowano ze środków Urzędu Miasta w Zielonej Górze