WYSTAWY

Pracownia SITODRUK

1 - 15 czerwca 2012

Pracownia SITODRUK - wernisaż
Pracownia SITODRUK - wernisaż
Pracownia SITODRUK - wernisaż
Pracownia SITODRUK - wernisaż
Pracownia SITODRUK - wernisaż
 
 
Pracownia SITODRUK - wernisaż
Pracownia SITODRUK - wernisaż
Pracownia SITODRUK - wernisaż
Pracownia SITODRUK - wernisaż
Pracownia SITODRUK - wernisaż
Pracownia SITODRUK - wernisaż
 
Pracownia SITODRUK
 
Mirosław Gugała | sitodruk
 
Agnieszka Miętkiewicz | sitodruk
Arkadiusz Barankiewicz | sitodruk
Arkadiusz Janasik | sitodruk
Emilia Guz | sitodruk
 
Iwona Stępień | sitodruk
Jacek Sobczak | sitodruk
Krzysztof Drabina | sitodruk
Adam Oszczęda | sitodruk
 
Joanna Stachowiak | sitodruk
Justyna Bertrand | sitodruk
Sandra Dawidowicz | sitodruk
Paweł Waśkowicz | sitodruk
 
Marcin Janiak | sitodruk
Małgorzata Zimniak | sitodruk
Ewa Osowska | sitodruk
Aneta Tońska | sitodruk
 
 
 
Pracownia SITODRUK
Powstała w 1998 roku Pracownia Sitodruku to pracownia grafiki warsztatowej druku płaskiego. Pracownia powołana na Wydziale Artystycznym dla kierunków Edukacji Artystycznej i Malarstwa a od roku 2004 dla kierunku Grafika. Podstawowym celem pracy ze studentami jest zapoznanie ich z historią powstania techniki, wprowadzenie, poprzez proste prace w technologię druku i zainspirowanie do dalszej indywidualnej pracy w tej technice. Studenci II roku zobowiązani są do wykonania prac posługując się prostymi technikami szablonu. Tematy narzucone przez prowadzącego kierunkują pierwsze poczynania ułatwiając poruszanie się w nowej dla studenta sytuacji. Tematy typu: KONTRASTY, RYTMY, FAKTURA pozwalają z jednej strony sprawdzić umiejętności manualne studentów i ich sposób interpretowania tematu, a z drugiej strony wprowadzają w prosty sposób w zasady pracy i technologię sitodruku.

Studenci III roku oraz studenci pracowni wolnego wyboru z wyższych lat pracują w sposób indywidualny, mając pełną swobodę wypowiedzi we własnych tematach, natomiast tematy typu: MOJE KOCHANIE, UDRĘKA i EKSTAZA czy PASJE, PASYJKI, PASJANSE to typy tematów do wyboru pozwalających na dużą skalę interpretacji, inicjujące własny proces kreacji. Ważne dla studentów pracowni wydają się być prace związane z przedmiotem, z człowiekiem - postacią ludzką, z problemami ludzkiej egzystencji oraz z przyrodą szeroko rozumianą, od mikro do makro skali.

Pracownia działając na rzecz studentów i środowiska zainicjowała współpracę z Krakowskim Triennale Grafiki. Dwukrotnie, w latach 2006 i 2009 zorganizowała wystawy ZielonejGrafiki.pl towarzyszące programowi wystaw Międzynarodowego Triennale Grafiki. Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska artystycznego i akademickiego Zielonej Góry. Jednak największe znaczenie miały dla studentów kierunków artystycznych dając im, z jednej strony możliwość pokazania najlepszych spośród własnego grona a z drugiej, pokazania się w towarzystwie profesorów, którzy na co dzień są dla nich surowymi ale z pewnością życzliwymi krytykami.

Wystawa dała również początek współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków oddział w Zielonej Górze. ZielonaGRAFIKA.pl może wpisać się w cykl regionalnych a być może w przyszłości ogólnopolskich wystaw grafiki. Pracownia zainicjowała również wydanie podręcznika. "Podręcznik Technik Graficznych" jest przeznaczony nie tylko dla uczniów i studentów szkół artystycznych czy twórców uprawiających tę dyscyplinę sztuki, lecz także dla miłośników grafiki, którzy chcą dokładnie poznać tajniki warsztatu. Poszczególne dyscypliny opracowali wybitni artyści i dydaktycy. Pozwolę sobie wymienić choćby profesora Franciszka Bunscha, profesora Tadeusza Jackowskiego, profesora Andrzeja Pietscha czy w końcu profesora Adama Romaniuka. Tekstowi towarzyszy bogaty zestaw kolorowych i czarno-białych reprodukcji z różnymi przykładami druku oraz refleksje z forum internetowego MTG w Krakowie.

Wystawa w Galerii Pro Arte prezentuje prace ponad 50 autorów, prace kursowe i dyplomowe. Ogromną ich zaletą wydaje się być wielka różnorodność postaw, osobiste, głębokie zaangażowanie i odwaga kreacji. Prace zróżnicowane formalnie, formatowo i technicznie wskazują na możliwości techniki w której zostały wykonane, świadczą o dużych możliwościach realizowania interesujących zamierzeń twórczych. W czasie mojej pracy w pracowni obroniono około 30 dyplomów zarówno licencjackich jak i magisterskich. W katalogu reprezentowana jest większość z nich, od pierwszych dyplomów magisterskich z roku 2002 Iwony Stępień i Mirka Gugały poprzez pierwszy dyplom z tytułem magistra sztuki w zakresie edukacji artystycznej Ewy Osowskiej aż do ostatniego licencjackiego dyplomu z roku 2012 Sandry Dawidowicz. Wszystkim studentom, wszystkim dyplomantom których prace znalazły się na wystawie bardzo dziękuję za wspólnie spędzony, inspirujący i rozwijający, mam nadzieję obie strony, czas. Osobne podziękowania należą się Mirkowi Gugale który jest dobrym duchem pracowni a zarazem osobą realnie wspomagającą, tłumaczącą zawiłości technologii i korygującą błędy techniki.

ad. Jacek Papla

Wystawa z cyklu:

ARTYSTA-DZIEŁO-ODBIORCA SPOTKANIA ZE SZTUKĄ | cykl VI