WYSTAWY

Małgorzata Bukowicz
RZE¬BA - OBIEKTY WYBRANE
30 LAT PRACY TWÓRCZEJ

14.11 - 6.12.2014

Małgorzata Bukowicz - wernisaż
Małgorzata Bukowicz - wernisaż
Małgorzata Bukowicz - wernisaż
Małgorzata Bukowicz - wernisaż
Małgorzata Bukowicz - wernisaż
 
 
Małgorzata Bukowicz - wernisaż
Małgorzata Bukowicz - wernisaż
Małgorzata Bukowicz - wernisaż
Małgorzata Bukowicz - wernisaż
Małgorzata Bukowicz - wernisaż
Małgorzata Bukowicz - wernisaż
 
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
 

 
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA

 
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA

 
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
Małgorzata Bukowicz - RZE¬BA
 
 
 
 
Małgorzata Bukowicz
w swojej twórczo¶ci artystycznej posługuje się wieloma technikami, wykorzystuj±c różne materiały Jest absolwentk± rzeĽby na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych i jej warsztat rzeĽbiarski dominuje niemalże we wszystkich realizacjach. W trakcie studiów pod okiem prof. Krystyny Cybińskiej zgłębiała tajniki ceramiki artystycznej, która obecna jest w zarówno w jej życiu, jak i twórczo¶ci do dnia dzisiejszego. Już dyplom obroniony w 1984 roku ł±czył ceramikę i rzeĽbę.

Od kilkunastu lat pracuje również w szkle. Swoj± przygodę ze szkłem artystycznym rozpoczęła od drobnych prac witrażowych i eksperymentów ł±cz±cych szkło i ceramikę, a obecnie realizuje duże dzieła wykonane technik± fussingu. Niezależnie od wybranej techniki i materiału prace Bukowicz cechuje zawsze perfekcja warsztatowa i wysokie walory estetyczne.

Artystka w swoich pracach wykorzystuje często szamot, formowany ręcznie, tradycyjnymi technikami ceramicznymi, skupiaj±c się głównie na formie powstaj±cych prac, wzbogacaj±c je nierzadko kolorem uzyskanym za pomoc± użycia barwnych szkliw - ulubionych turkusów, błękitów, czerwieni i oranży. Jak twierdzi sama, jej prace s± albo niezwykle barwne, albo minimalistyczne i utrzymane w czerni, w zależno¶ci od emocji i nastroju w jakim znajduje się w chwili tworzenia.

Bardzo istotnym elementem jej twórczo¶ci jest rysunek, spontaniczny, wykonany często prostymi narzędziami. Bohaterami rysunków s± zwierzęta, ulubione motywy psów i ptaków powracaj±ce w kolejnych pracach. Rysunek stanowi też bardzo ważny element w procesie powstawania rzeĽbiarskich realizacji autorki, to on jest punktem wyj¶cia do rodz±cych się pomysłów wykonywanych póĽniej na bazie szkiców w br±zie, glinie czy szkle.

Małgorzata Bukowicz jest autork± wielu realizacji publicznych i sakralnych. Ma w swoim dorobku wiele wystaw w kraju i za granic±. Jest również znanym i cenionym pedagogiem z zakresu rzeĽby i ceramiki.kurator wystawy – dr Iwona Peryt-Gierasimczuk

Wystawę zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra