WYSTAWY

bOrdiUra
wystawa ilustracji i komiksu

13.11 - 27.11.2015

bOrdiUra - wernisaż
bOrdiUra - wernisaż
bOrdiUra - wernisaż
bOrdiUra - wernisaż
bOrdiUra - wernisaż
 
 
 
 
bOrdiUra
bOrdiUra
bOrdiUra
bOrdiUra
bOrdiUra
 

 
bOrdiUra
bOrdiUra
bOrdiUra
bOrdiUra
bOrdiUra

 
bOrdiUra
bOrdiUra
bOrdiUra
 
 
 

BORDIURA - WYSTAWA ILUSTRACJI I KOMIKSU
jest prezentacją prac studentów i absolwentów Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu.
Zakres tematyczny prac jest bardzo szeroki. Większość z nich to komiks, ilustracja, concept art i rysunek satyryczny, dziedziny twórczości bardzo mocno powiązane historycznie jak i formalnie.
Uczestnicy zajęć dydaktycznych, które odbyły się w ostatnich latach w powyższych uczelniach to osoby początkujące jak i aktywni zawodowo od kilku lat twórcy, którzy mieli odwagę połączyć pracę z pasją. Z tego zderzenia języka sztuki i popkultury powstały prace bardzo różnorodne, nacechowane intensywnym poszukiwaniem własnego języka plastycznego.

Artyści:
Michał Bielerzewski
Justyna Boguś
Marta Falkowska
Piotr Jaskólski
Michał Klimecki
Estera Krawczyk
Agnieszka Kwaśnik
Anna Kurkowska
Adam Łucki
Barbara Nowaczyk-Docz
Violetta Skarba
Agnieszka Skulicz
Anna Smołka
Marzena Stanisławska
Aleksandra Stasina
Michał Timoszyk
Anna Wieszcza


Kurator wystawy: Szymon Teluk - Asystent w pracowni malarstwa 207 Instytut Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie prowadzi także zajęcia z komiksu i podstaw ilustracji oraz wykładowca Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu. Twórca działającego w całym kraju projektu: „Warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury” popularyzującego komiks i rysunek wśród różnych grup wiekowych. Jako ilustrator i autor komiksów współpracuje głównie z pisarzami, muzykami oraz na potrzeby reklamy i stron internetowych.

WSPÓŁORGANIZATORZY:
OKRĘG ZIELONOGÓRSKI ZPAP
GALERIA PRO ARTE
INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
OŚRODEK POSTAW TWÓRCZYCH WE WROCŁAWIU

Wystawę zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra