WYSTAWY

Magdalena Łazar-Massier
STAN NA DZI¦ – malarstwo

18.03 - 02.04.2016

Magdalena Łazar-Massier - wernisaż
Magdalena Łazar-Massier - wernisaż
Magdalena Łazar-Massier - wernisaż
Magdalena Łazar-Massier - wernisaż
Magdalena Łazar-Massier - wernisaż
 
 
Magdalena Łazar-Massier - wernisaż
Magdalena Łazar-Massier - wernisaż
Magdalena Łazar-Massier - wernisaż
Magdalena Łazar-Massier - wernisaż
Magdalena Łazar-Massier - wernisaż
Magdalena Łazar-Massier - wernisaż
 
Magdalena Łazar-Massier
Magdalena Łazar-Massier
Magdalena Łazar-Massier
Magdalena Łazar-Massier
 

 
Magdalena Łazar-Massier
Magdalena Łazar-Massier
Magdalena Łazar-Massier
 
 

Magdalena Łazar-Massier
Kiedy rzeczywisto¶ć niszczy plany i systemy, bo jest wszechmog±ca... A dni płyn± nieubłaganie... Kiedy nie ma możliwo¶ci, sił, wiedzy, by odpowiednio zareagować... Powstrzymać wypadków bieg... Pozostaje nam zbadać obszar zmian... „Stan na dzi¶”...

Na wystawę składaj± się obrazy z dwóch cykli „Big&Fresch” oraz będ±cy w procesie cykl „Czarny smok, żółty smok”.

Magdalena Łazar-Massier jest absolwentk± Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wyraża się w malarstwie, rysunku i artvideo. Uczestniczy w międzynarodowych i Ogólnopolskich festiwalach (Wideoholika-Warna-Bułgaria, Biennale Sztuki Mediów WroCenter, Triennale Sztuki Sacrum w Częstochowie, Biennale Twórczo¶ci Plastycznej WP "ART-Sieradz 2012" - II nagroda). Jest laureatk± nagród w dziedzinie malarstwa i fotografii. Jej prace prezentowane s± w galeriach w kraju i za granic± (Francja, Australia, Japonia). Członek ZPAP od 2010 roku oraz grupy Młodzi Sztuk± od 2012.

 


 

Wystawę zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra