WYSTAWY

Dariusz Miliński
STRAŻNIK BAJEK – malarstwo

16.02 – 9.03.2018

Dariusz Miliński - wernisaż
Dariusz Miliński - wernisaż
Dariusz Miliński - wernisaż
Dariusz Miliński - wernisaż
Dariusz Miliński
 
 
Dariusz Miliński - wernisaż
Dariusz Miliński - wernisaż
Dariusz Miliński - wernisaż
Dariusz Miliński - wernisaż
Dariusz Miliński - wernisaż
Dariusz Miliński - wernisaż
 
Dariusz Miliński
Dariusz Miliński
Dariusz Miliński
Dariusz Miliński
 
Dariusz Miliński
Dariusz Miliński
Dariusz Miliński
Dariusz Miliński
 
Dariusz Miliński
Dariusz Miliński
Dariusz Miliński
Dariusz Miliński
 
 

Dariusz Miliński
– urodził się w 1957 r. w Cieplicach. Jest z zawodu artystą plastykiem.
Uczestniczył w przeszło 250 wystawach indywidualnych i ponad 100 zbiorowych, między innymi w Polsce, Niemczech, Francji, Belgi i USA. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych w kraju i zagranicą. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Ponadto, to niestrudzony animator...
Brał udział w kilkudziesięciu happeningach i przedstawieniach teatralnych. Jest założycielem grupy artystycznej „Pławna 9”, twórcą Zamku Legend Śląskich, Muzeum Przesiedleńców i Arki Noego.

Artysta o sobie:
„(...) Jestem żołędziowo-kasztanowym ludkiem, mieszkającym sobie w dziupli, wybudowanej własną energią, własną fantazją, sposobem. Dziupla jest moim światem, moją przyjemnością. Moja rodzina, wszystko - jest w tej dziupli. Jestem sobie ludkiem takim, który coś tam sobie uprawia, drapie w ziemi - często na płótnie, ale bez jakiegoś takiego apetytu na powagę świata”.kurator wystawy – dr Iwona Peryt-Gierasimczuk

Wystawę zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra