WYSTAWY

Agnieszka Kujawa-Bartosik
Nie chcę mówić o ważnych sprawach

05.04 – 19.04.2019

Agnieszka Kujawa-Bartosik - wernisaż
Agnieszka Kujawa-Bartosik - wernisaż
Agnieszka Kujawa-Bartosik - wernisaż
Agnieszka Kujawa-Bartosik - wernisaż
Agnieszka Kujawa-Bartosik
 
 
Agnieszka Kujawa-Bartosik - wernisaż
Agnieszka Kujawa-Bartosik - wernisaż
Agnieszka Kujawa-Bartosik - wernisaż
Agnieszka Kujawa-Bartosik - wernisaż
Agnieszka Kujawa-Bartosik - wernisaż
Agnieszka Kujawa-Bartosik - wernisaż
 
Agnieszka Kujawa-Bartosik
Agnieszka Kujawa-Bartosik
Agnieszka Kujawa-Bartosik
Agnieszka Kujawa-Bartosik
 
Agnieszka Kujawa-Bartosik
Agnieszka Kujawa-Bartosik
Agnieszka Kujawa-Bartosik
Agnieszka Kujawa-Bartosik
 
 

Obrazy z tego cyklu ujmują szczególne chwile - zwykle czas na granicy dnia i nocy. Czas, w którym szybki bieg codzienności zwalnia, umysł porzuca zadania do wykonania. Pojawia się przestrzeń na emocje do tej pory zepchnięte w cień. Dochodzi do głosu to, co niechciane i unikane - tu ma źródło tytuł wystawy "Nie chcę mówić o ważnych sprawach". Nie chcę - ale ważne, trudne, bolesne sprawy ujawniają się w obrazach. Pejzaż z natury swojej stwarza dystans, to, co istotne - oddala się, widziane z pewnej odległości. „Ważne” zaznacza swoją obecność w pejzażu - plamą koloru, przekrzywionym motywem, błyskiem światła. Wzrok naturalnie dąży ku światłu na horyzoncie, toruje sobie drogę przez ciemne chmury, przenika metalowe konstrukcje, połacie pokrzyw, jednak oglądający znajduje się wciąż po „ciemnej” stronie. Końcem całego cyklu jest praca „Róż mnie gryzie”, w której wyrazista barwa jest pierwszoplanowa, jakby to, co do tej pory ledwie wspominane - opanowało całą dostępną przestrzeń, emocje zalały płótno.

Agnieszka Kujawa-Bartosik
Wystawę zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra