WYSTAWY

Jerzy Fedro
Między HB a 8B – rysunek

20.09 – 5.10.2019

 
 
 
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
 
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
 
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
 
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
 
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
Jerzy Fedro
 
 

Jerzy Fedro
Rodowity zielonogórzanin. W roku 1987 obroną pracy dyplomowej z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Tadeusza Jackowskiego ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Na przełomie lat 1988/89 otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki a w roku 1990 - Stypendium Wojewody Zielonogórskiego. Pełen podziwu dla warsztatu wielkich mistrzów, w świecie chaosu poszukuje harmonii, w mistycyzmie - praw życia i przemijania. Uprawia grafikę warsztatową, projektowanie graficzne, malarstwo, pastel, prasowy rysunek tematyczny i satyryczny. Laureat Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im. Corony Schróter 2005. Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Zielona Góra 2017.
Kandydat do Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego, Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego 2018. Jest wśród grona laureatów prestiżowego konkursu "Gdy słowo staje się obrazem" 2006, których prace znajdują się w bibliofilskim wydaniu biblijnym. Między innymi związany jest z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współpracuje z ogólnopolską inicjatywą "Strefa Rysunku", prowadząc zajęcia przygotowujące do egzaminów na studia artystyczne. Członek ZPAP.
Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum w Zielonej Górze, w Majdanku, we Współczesnej Galerii Sztuki Sakralnej w Kielcach oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Autor ponad trzydziestu wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad stu wystaw zbiorowych, w kraju i zagranicą. Udział w wielu projektach i plenerach rangi regionalnej, ogólnokrajowej i międzynarodowej.


Wystawę zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra