Paweł Napierała
UTRATA

31.07 – 14.08.2020

Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
 
 
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
 
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
 
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
 
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
 
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
 
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
Paweł Napierała - UTRATA
 
Paweł Napierała - UTRATA

Paweł Napierała
Rocznik '83, asystent w II Pracowni Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prowadzonej przez prof. UAP Dominika Lejmana – promotora jego dysertacji doktorskiej. Historyk sztuki, absolwent kursu konserwatorskiego na Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zawodowo związany z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i International Association of Art IAA/AIAP - UNESCO.
Realizuje się w malarstwie, rzeźbie, site-specific i konserwacji zabytków.
Wystawa jest prezentacją prac powstałych w przeciągu ostatnich trzech lat.
Prezentowane prace mają za zadanie podprowadzenie widza do granicy rozpoznania przedmiotowego, celowo ewokując odruch rozpoznania, oczywistości kulturowego artefaktu i jego znaczenia. Jednak, pozorna gotowość prac nie pojawia się, jak się zdaje, po to aby doznał on rozkosznych dreszczy potwierdzając swoje kulturowe kompetencje, lecz aby niejako rozhermetyzować wewnętrzną budowę dzieła. Rozpoznanie przedmiotu i jego kulturowych afiliacji nie kończy zatem relacji widza z dziełem, lecz dopiero je rozpoczyna. Za pomocą kolejnych prac konsekwentnie buduję obraz kultury utraconej, na którą niejako składają się poszczególne artefakty, dzieła odzyskane. W tak rozumianej aktywności, dzieła stanowią zarówno samodzielne i skończone akty twórcze, a jednocześnie pomnażają ów zbiór – kulturową masę, która pozwala głębiej zrozumieć dorobek kultury materialnej o której opowiada. Odbiorca zostaje zatem włączony do współwytwarzania fikcji, zagęszczając własną interpretację dzieła, nie tylko w zależności od własnych kompetencji kulturowych, ale w odniesieniu do innych już znanych prac. Zjawisko przypomina proces stałej rozbudowy wiedzy i jej uzupełniania zastępując do pewnego stopnia sytuację estetyczną postawą badawczą.
Efekt ten uzyskuję poprzez specyficzne rodzaj estetycznego nacisku. Wymuszam na odbiorcy określony rodzaj odbioru, odczytania i w rezultacie uczestnictwa. Proces twórczy nie sprowadza się jedynie do aktu malowania, lecz jest poprzedzony koniecznością pozyskania różnorodnych substratów przyszłego dzieła. Działanie, polegające na odzyskiwaniu przedmiotu i rekonstrukcji jego symbolicznego znaczenia nadaje tej twórczości dodatkowy, performatywny wymiar. Odzyskane historyczne krosno malarskie, uratowany fragment podłoża starego obrazu zostają włączone do nowej kompozycji, tworząc kolejny poziom fikcji, lecz także szczególny nomen omen rodzaj podniosłości.

Paweł NapierałaWystawa jest elementem cyklu „Artyści w przestrzeni miasta” realizowanego przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra.

Wystawę zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra