Ewa Dębowska
ILUMINACJE CZERNI

22.10 – 5.11.2021

Ewa Dębowska
Ewa Dębowska
Ewa Dębowska
Ewa Dębowska
Ewa Dębowska
 
 
Ewa Dębowska
Ewa Dębowska
Ewa Dębowska
Ewa Dębowska
Ewa Dębowska
Ewa Dębowska
 
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
 
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
 
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
 
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
Ewa Dębowska - ILUMINACJE CZERNI
 
Ewa Dębowska

Ewa Dębowska

Absolwentka Instytutu Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ukończyła MALARSTWO uzyskując w 2013 roku dyplom z wynikiem celującym w Pracowni prof. Stanisława Ryszarda Kortyki. Studia artystyczne poszerzyła o MUZYKĘ, ARTETERAPIĘ, OLIGOFRENOPEDAGOGIKĘ i LITERATUROZNAWSTWO.
W swojej pracy artystycznej tworzy konceptualne prace z wykorzystaniem malarstwa materii, przedstawiając syntezy zjawisk i pojęć w wizualnej formie malarskiej, redukując kolor i poszukując ascetycznej barwy materii, niejednokrotnie także z tego rezygnując. Tworzy kolaże, artefakty i obiekty artystyczne, łącząc malarstwo z tkaniną. Wymiernym efektem tej pracy było czterokrotne zakwalifikowanie do udziału w Międzynarodowym Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej, w tym dwukrotny sukces w postaci nominacji do Nagrody w roku 2012 i uzyskanie Nagrody Fundacji AKAPI na 10. MIĘDZYNARODOWYM BIENNALE ARTYSTYCZNEJ TKANINY LNIANEJ „Z KROSNA DO KROSNA” w roku 2018.

DLACZEGO CZARNE OBRAZY?
Świadomie wybrałam czerń, gdyż spektrum możliwości interpretacyjnych tej barwy jest obszerne i zależy od uwarunkowań kulturowych, w których uzasadnianie barw nigdy nie było i nie jest jednoznaczne. Dla mnie czerń jest przede wszystkim kolorem wysublimowanego smaku i elegancji. Jest kolorem uroczystym, wzniosłym, oznacza odpowiedzialność, szlachetność, wierność, zdyscyplinowanie i niezależność. Jest kolorem intuicji, zmysłowości i tajemnicy. W symbolice oprócz ciemnych mocy oznacza dostojeństwo i granicę absolutu. Malarsko ma silny wpływ na kolor znajdujący się obok, podkreśla i wzmacnia jego właściwości. Wybór czerni mówi także o proteście przeciw istniejącemu porządkowi rzeczy.Wystawa jest elementem cyklu „Artyści w przestrzeni miasta” realizowanego przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra.

Wystawę zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra