facebookfacebook

GALERIA PRO ARTE
Okręgu Zielonogórskiego ZPAP

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ


Anna Zawadzka-Dziuda

PORTET

malarstwo


Wystawa czynna od
12 do 29 lipca 2024
WYSTAWY
W GALERII
PRO ARTE

Lista wszystkich wystaw, które odbyły się w Galerii PRO ARTE

tutaj


(po) MYŚL (czasem) O SZTUCE:


 
Pomoc socjalna dla twórców i artystów

Od 1 marca 2021 r. Narodowe Centrum Kultury zaprasza ludzi kultury do składania wniosków o wsparcie finansowe w postaci pomocy socjalnej

NABÓR WNIOSKÓW...


Zapraszamy do udziału
w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA ARTYSTYCZNY PLAKAT WINOBRANIOWY – DNI ZIELONEJ GÓRY – WINOBRANIE 2024

Termin nadsyłania prac: 23.08.2024

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia
Regulamin konkursu
Oświadczenie AutoraZwiązek Polskich Artystów Plastyków jest profesjonalnym stowarzyszeniem artystów sztuk wizualnych działającym w 22 okręgach w Polsce, założonym w 1911 r. w Krakowie.
Zrzesza 4500 artystów tworzących w specjalnościach: malarstwo, grafika, rzeźba, architektura wnętrz, ceramika, szkło, witraż, medalierstwo, tkanina, wzornictwo przemysłowe, mebel, scenografia, konserwacja dzieł sztuki, fotografia, multimedia...
Zgodnie z celami wyznaczonymi przez Statut ZPAP wspiera rozwój i upowszechnianie twórczości plastycznej, zajmuje się integracją zawodową artystów plastyków, ochroną prawną statusu artysty w społeczeństwie oraz animowaniem aktywności twórczej poprzez wystawy, konkursy, plenery i wydawnictwa.
Jest zorganizowaną instytucjonalnie formą reprezentacji środowiska artystycznego wobec władz państwowych i samorządowych oraz ich partnerem na forum międzynarodowym.
Jako Polski Komitet Narodowy International Association of Art/UNESCO posiadamy swojego przedstawiciela w Światowym Komitecie Wykonawczym IAA.
ZPAP jest reprezentowany również w Radzie Artystów Europy.

OKRĘG ZIELONOGÓRSKI ZPAP

Początki lubuskiego środowiska plastycznego sięgają roku 1945, pierwsze wystawy i prezentacje odbyły się już rok później. Z roku 1946 pochodzi pierwszy plan wspólnych, zielonogórsko-gorzowskich działań artystycznych i pierwsze próby ukonstytuowania się środowiska w instytucjonalnych ramach organizacyjnych.
28 maja 1954 roku decyzją Zarządu Głównego ZPAP utworzona została w Zielonej Górze Delegatura ZPAP Okręgu Poznańskiego. W 1959 roku Zarząd Główny ZPAP nadał dotychczasowej delegaturze prawa oddziału, a w 1960 roku prawa okręgu.NASZ ADRES

Okręg Zielonogórski Związku Polskich Artystów Plastyków
65-067 Zielona Góra
ul. Stary Rynek 2-3
NIP: 9290053735

e-mail: biuro.oz.zpap@gmail.com

Konto bankowe:
71 1090 1535 0000 0000 5301 9145

WŁADZE OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO ZPAP 

JAK ZROBIĆ WYSTAWĘ...

w Galerii PRO ARTE

INFORMACJE


SPRAWY CZŁONKOWSKIE


Droga Koleżanko,
Drogi Kolego!

Jeżeli chcesz, korzystając z naszej strony www, zaistnieć w internecie jako twórca, pobierz poniższy formularz i zapoznaj się z nim.

FORMULARZ